Hävstänger

Skriv ut

En hävstång är ett exempel på en enkel maskin.

Att hävstänger följer mekanikens gyllene lag syns på bilden. På ugglans sida rör sig spettet en lägre sträcka än på husets sida. Den längre sträckan gör att ugglan inte behöver ha lika mycket kraft för att lyfta huset. Denna hävstångseffekt används flitigt i saxar och tänger. 

Vridningspunkten är den punkt som är stilla i en hävstång. Vridningspunkten skiljer de båda hävarmarna åt.

På samma sätt fungerar en gungbräda fast i ett mer horisontellt läge. En tyngre person måste sitta längre in på gungbrädan än en lättare. Mer fysikaliskt uttryckt: En tyngre kraft har en kortare hävarm, (sträcka till vridningspunkten) än en mindre kraft.

Detta går att räkna på matematiskt.

Kraften (F1) * Sträcka (L1) = Kraft (F2) * Sträcka (L2)

Exempel. Storugglan väger 20 kg och vill sitta i balans med lillugglan som väger 15 kg. Lillugglans hävarm (avstånd till mitten) är 2 meter.

Storugglan: 20 kg = 200 N

Lillugglan 15 kg = 150 N

200 N * X = 150 N * 2 m

200 N * X = 300 Nm

X = 300 Nm / 200 N = 1,5 m

Svar: Storugglan ska sitta 1,5 meter från mitten.

Fördjupning: 

Info om sidan Träna begrepp Övningar