Kraftpilar

Skriv ut del1 & Skriv ut del2

En kraft består alltid av en storlek och riktning. Jordens tyngdkraft är alltid riktad mot jordens mitt. Krafter som skapas av dina muskler, motorer eller annat kan ha alla möjliga riktningar och storlekar.

Färgbilden visar hur en man puttar på en bil. Den tecknade bilden nedan visar hur motsvarande krafter ritas i fysiken.

Pilens längd visar på storleken på kraften. Den punkt där pilen startar kallas angreppspunkt. (På denna bild är inte alla krafter utritade t.ex. friktion och tyngdkraft.)

Ett föremål kan påverkas av flera krafter samtidigt. Här har det dykt upp en sabotör som puttar ”bilen” åt fel håll.

När flera krafter påverkar ett föremål kan de förstärka varandra eller motverka varandra. Då är det intressant att räkna ut vilken som den sammanlagda kraften. I detta fall när krafterna är helt motriktade så tar du den stora kraften minus den lilla kraften. Resultatet blir:

En pil som är resultatet av att du har adderat flera ursprungliga kraftpilar kallas resultant.

Du ber din vän ställa sig på rätt sida av bilen så att ni hjälps åt. Kraftpilarna adderas.

Resultanten blir 500 N med riktning rakt åt vänster.

Till slut ett tredje exempel som är lite mer komplicerat. En kraft är riktad åt vänster och den andra rakt upp. De har samma angreppspunkt.

1. Lägg ihop pilarna genom att flytta den ena till änden på den andra. Det kan du göra på två sätt i detta exempel.

2. Dra en linje från angreppspunkten på första pilen till änden på den andra pilen.

3. Den senaste ritade pilen är resultanten. För att få ut storleken kan du mäta den eller räkna ut den med Pythagoras sats.

Det går också bra att dela upp en resultant i flera kraftpilar om det skulle behövas.

Om två personer skulle putta på ett föremål med lika stor kraft mot varandra skulle resultanten (den totala påverkan på föremålet) bli noll. Föremålet skulle vara stilla.

Det innebär att två lag som har dragkamp påverkar varandra med samma kraft om lagen tar i med inte rör sig ur fläcken. Samma sak gäller två personer som bryter arm. Om ett ”dödläge” uppstår påverkar personerna varandra med samma kraft. Krafterna tar ut varandra.

Fördjupning: 

Info om sidan Träna begrepp Övningar