Likformig rörelse

Skriv ut

Hastighet och fart är två begrepp som används för att beskriva storleken på rörelser. Skillnaden mellan dessa är att fart beskriver hur fort något förflyttar sig medan hastighet beskriver hur fort ett föremål förflyttar sig samt vilken riktning ett föremål har. Vanligtvis görs ingen skillnad på begreppen fart och hastighet. De används på liknande sätt.

Fysiken delar upp rörelse i två olika typer, likformig och olikformig rörelse.

Likformad rörelse är en rörelse i konstant hastighet. Det betyder att hastigheten är lika stor hela tiden. Exempel på likformig hastighet kan var en hiss som åker mellan våningar, en bil med farthållare eller en satellit i omloppsbana. Att föremål, på jorden, har en likformig hastighet långa sträckor är ovanligt eftersom det alltid finns saker som påverkar hastigheten.

Räkna på hastigheter – medelhastighet

Hastighet är hur fort något förflyttar sig. För att räkna ut hastigheten behöver man veta hur lång sträcka föremålet förflyttar sig samt hur lång tid det tar. Det du räknar ut då är medelhastigheten.  Sambandet mellan sträcka, hastighet och tid finns i nedanstående triangel. Känner du till två av dessa kan du alltid räkna ut den tredje.

Om du håller tummen för det du vill räkna ut så ser du hur du ska räkna. 

  • För att räkna ut en sträcka (Håll tummen för S) så ska du ta hastighet multiplicerat med tiden.
  • För att räkna ut hastighet (håll tummen för v) så ska du ta sträckan dividerat med tiden.
  • För att räkna ut tiden (håll tummen för t) ska du ta sträckan dividerat med hastigheten.

 

Medelhastighet kan ha olika enhet. SI-enheten är m/s men även km/h och knop är vanliga. Det gäller att vara observant på vilka enheter du använder i beräkningarna för att det ska bli rätt enheter i svaret.

Tips: Att räkna med formler kan vara klurigt. Man glömmer lätt hur formeln ser ut. Då kan du titta på enheterna istället. Sambandet mellan sträcka, fart och tid kan du lista ut genom att tänka på att enheten för fart är km/h, alltså sträcka dividerat på tid. Samma resonemang gäller densitet och andra formler. Om man inte kommer ihåg vad som står överst i triangeln så kanske du kommer ihåg hur enheten ser ut.

Fördjupning: 

Info om sidan Träna begrepp Övningar