Tyngdpunkt stödyta

Skriv ut

Om ett föremåls massa skulle kunna samlas i en punkt så skulle det motsvara tyngdpunkten. Tyngdpunkten kan finnas inuti föremålet t.ex. en boll, kub. I andra exempel finns tyngdpunkten utanför själva föremålet t.ex. i en ring. Tyngdpunkten markeras med kryss på bilderna.

Stödyta är den yta (area) som ett föremål har mot underlaget det vill säga det röda på bilderna. Lodlinje är den kortaste sträckan mellan tyngdpunkten och stödytan. På bilden nedan är de röda legobitarna stödytan.

Men, stödyta är inte bara den yta som föremålet står på utan även ytan som är mellan stödpunkterna. På bilden till höger är stödytan allt som är innanför de fyra benen.

Tyngdpunkten hamnar på olika ställen beroende på formen. För att ett föremål ska vara så stabilt som möjligt ska stödytan vara stor och tyngdpunkten låg. På bilden med de fyra figurerna är det den tredje figuren från vänster som är den stabilaste. Vilken är den minst stabile?

Om tyngdpunkten hamnar utanför stödytan så välter föremålet.

Fördjupning: 

Info om sidan Träna begrepp Övningar