Begrepp Meteorologi

Atmosfär

De gaser (luften) som finns mellan jordytan och rymden. Det är ungefär tio mil högt.

Beaufort

Enheten för att mäta vindstyrka.

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Front (väderterm)

En väderterm. När kall luft möter varm luft kan den lägga sig i två lager på varandra. En front är gränsen mellan dessa luftlager.

Högtryck

När det är högt lufttryck. Det förknippas med vackert väder på sommaren.

Jordaxel

Den tänkta linje mellan polerna som jorden roterar runt. Jordaxeln lutar och ger oss årstider.

Klimat

Klimat är väder över en plats under längre tidsperioder.

Kondensera

När ett ämne går från gasform till flytande form.

Luftfuktighet

Halten vattenånga luften innehåller.

Luftmassa

Ett område med luft, ofta med samma temperatur eller tryck.

Lufttryck

Hur stort tryck luften ger. Lufttrycket beror på hur vilken densitet luften har.

Lågtryck

Ett område med lägre lufttryck än omgivningen.

Meterolog

En person som arbetar med att förutspå vädret.

Meterologi

Läran om att studera väder.

Mättad

När det inte går att blanda i mer av ett ämne i en vätska (eller i luft) så är den mättad. Till exempel när teét är mättat av socker lägger sig sockret på botten.

Nederbörd

Vatten som kommer från himlen. Till exempel regn, snö, hagel.

Reflektera

När ljus eller ljud studsar.

Solfläckar

Områden på solen med lägre temperatur. De ser ut som svarta fläckar på solens yta.

Strömning

Ett sätts som värme sprids på. Detta sker i luft eller vätskor. Varma delar blandas med kalla och jämnar ut temperaturen.

Temperatur

Det används för att mäta atomers rörelse.

Tryck

Tryck är en kraft som är utspridd på en yta.
En kraft utspridd på en liten yta = större tryck.
Samma kraft men en stor yta = mindre tryck.

Varmfront

En väderterm. Varm luftmassa trycker bort kall luftmassa.

Väder

Beskriver och sammanfattar temperatur, luftfuktighet, nederbörd, lufttryck, m.m. Det kan växla från dag till dag.

Väderkarta

En karta med vädersymboler som används för att förklara en väderprognos.

Väderprognos

En prognos (gissning) på hur vädret ska bli.

Växthuseffekt

Värme från solen som stannar kvar på jorden på grund av atmosfärens växthusgaser. Den är nödvändig för att jorden inte ska bli för kall.