Instrument

Skriv ut

Om du spelar samma ton på en gitarr och ett piano så låter det olika trots att det är samma ton. Det beror på att varje ton är egentligen sammansatt av flera toner. Du har först en grundton men också ett antal övertoner. Övertoner kan vara olika till antalet och ha olika ljudstyrka och frekvens. Övertonerna tillsammans med grundtonen ger ljudet dess speciella klang eller klangfärg, som det också kallas. Det är detta fenomen som gör att människoröster låter olika varandra.

De flesta instrument behöver någon form av förstärkare för att höras. Det löses enkelt med en lite elektricitet. Om du vill spela akustiskt får du använda dig av resonans.

Resonans: Resonans utnyttjar fenomenet att ljudvågor är vibrationer och att vibrationer sprider sig. Resonans betyder medsvängning. När du spelar en ton på en akustisk gitarr börjar strängen vibrera men det gör också luften som är inne i gitarrkroppen ”resonanslådan”. Det förstärker ljudet. Olika typer av instrument har olika typer av resonanslådor.

Efterklang är viktigt om man sjunger i kör, spelar instrument eller bara vill ha bra ljud från TV:n. Efterklang och eko är varianter på samma fenomen, ljud som studsar. Ett eko innebär upprepningar av ett ljud som tydligt går att skilja åt. Efterklang en mera suddig och dämpad återklang av ett ljud. Om du klappar händerna (en gång) i olika lokaler kan du ibland höra att ”klappet” hänger i luften.

Ett annat viktigt begrepp för körsångare och musicerande är fas. Två ljudvågor med samma frekvens som startar samtidig sägs vara i fas. Om dessa adderas ihop blir amplituden dubbelt så hög och ljudet starkare. T.ex. i en kör en orkester. När fler personer sjunger samma ton blir volymen starkare

Fördjupning

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *