Serie och parallellkoppling

Seriekoppling

Seriekoppling innebär att komponenterna är kopplade i serie eller på en rad. Det är vanligt att batterier eller lampor är seriekopplade. Bilden nedan visar exempel på seriekoppling med tillhörande kopplingsschema.

Bild: Pontus Wallstedt / UgglansNO

I det högra exemplet med två seriekopplade batterier kommer lampan att lysa dubbelt så starkt som den vänstra.

Om man seriekopplar batterier adderas batteriernas spänning. Till exempel två batterier med 1,5 V ger totalt en spänning på 1,5+1,5 = 3 V. Teoretiskt sett kommer även strömmen i kretsen att dubbleras.

På bilden nedan har man seriekopplat två lampor istället. Om den ena lampan går sönder blir det inte en sluten krets, strömmen kan då inte gå mellan minus– och pluspol. Därför slocknar den andra lampan också.

Bild: Pontus Wallstedt / UgglansNO

De två seriekopplade lamporna kommer att dela upp spänningen mellan sig. Mäts spänningen på en lampa blir den hälften så stor jämfört med den ensamma lampan i kretsen till vänster. Även strömmen halveras. Därför lyser de seriekopplade lamporna svagare än den ensamma lampan till vänster.

Seriekopplade batterier används i ficklampor för att de ska ge starkare ljus. Seriekopplade lampor används  i adventsljusstakar eller ljusslingor. Då upptäcker man snabbt om någon lampa är trasig.

Parallellkoppling

Kopplingen nedan kallas parallellkoppling eftersom lamporna sitter parallellt med varandra. Här kommer alla tre lamporna, i de två exemplen, att lysa lika starkt. Spänningen över lamporna kommer vara lika stor som batteriets. Strömmen som går igenom lamporna kommer också vara lika stor.

Man kan tänka att parallellkopplingen är två kretsar som batteriet ger ström till samtidigt. Mäter man strömmen precis vid batteriet kommer den vara dubbelt så hög som om man mäter den precis bredvid någon av lamporna.  Det gör att batteriet i det högra kretsen tar slut dubbelt så snabbt jämfört med den vänstra.

 

Bild: Pontus Wallstedt / UgglansNO

Om en lampa i en parallellkoppling går sönder kommer den andra att fortsätta lysa. Strömmen har möjlighet att gå mellan minus och pluspol igenom den lampan som är hel.

Precis som med seriekopplingar kan man parallellkoppla både batterier, lampor och strömbrytare.

Om man parallellkopplar två batterier ökar inte spänningen (eller strömmen). Den totala spänningen är fortfarande 1,5 V. Däremot räcker batterierna dubbelt så länge.

Bild: Pontus Wallstedt / UgglansNO

Fördjupning:

Uppgifter:

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *