Densitet

Youtube-genomgång

Alla ämnen har en densitet. Densitet mäter hur kompakta ämnen är. Ett ämne med hög densitet, till exempel en metall, är mer kompakt. Ett ämne med låg densitet kan vara en gas.

En annan beskrivning är att densitet är ett ämnes täthet. Ju högre densitet som ett ämne har desto mer massa trängs på samma volym.

Två föremål med samma volym kan väga olika mycket. Det beror på att de har olika densitet. Bly har högre densitet än bomull. Fyll ett litermått (mjölkpaket) med bomull och ett annat litermått med bly. Väg paketen så förstår du. Det som väger mest har högst densitet

För att kunna räkna ut ett föremåls densitet behöver du veta föremålets vikt och dess volym.

Pontus Wallstedt / UgglansNO

Vikten får du reda på genom att väga föremålet. Volymen är ofta svårare att ta reda på. Om föremålet är en geometrisk figur (klot, kub, pyramid, kon m.m.) kan du räkna ut volymen med en matematisk formel. Många föremål är oregelbundna, till exempel stenar eller har en komplicerad form.

Ett sätt att då räkna ut volymen är att göra följande:

  1. Fyll ett mätglas eller en bägare med vatten
  2. Lägg i föremålet och tryck ner det under ytan.
  3. Undersök hur mycket vattennivån har stigit i glaset. Det motsvarar föremålets volym.

Bild: OskarUggla / UgglansNO

I detta fall är stenens volym 150 ml vilket är samma sak som 150 cm3.

För att sedan räkna ut densiteten används denna formel:

Enheten som används som standard (SI-enhet) är kilogram / m3. En annan enhet som ofta används är kilogram / dm3.. En dm3 motsvarar en liter.

En liter (1 dm3) vatten väger ett kilogram. Vattnets densitet är 1 kg/dm3. Föremål som har lägre densitet kommer att flyta på vattnet till exempel is (0,9 kg/dm3). Föremål som har högre densitet kommer att sjunka till exempel alla metaller.

Densiteten för vanliga ämnen:

  • Järn: 7,9 kg/dm3
  • Luft: 0.0013 kg/dm3
  • Trä: 0.5 – 0.8 kg/dm3

Fördjupning

Uppgifter: 

Hela kursen:Kursens begrepp:Kursens test: 
Grundfysik
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *