Högtryck och lågtryck

skriv ut

När väderleksrapporten visas på tv talas det ofta om högtryck och lågtryck. De hör ihop som ett par och turas om att dominera vädret. De är begrepp som starkt visar på sambandet mellan tryck och temperatur. 

Ett högtryck är ett område med högre luftryck än omgivningen. Det innebär att luftmolekylerna är tätare packade och att luften har högre densitet.

Det finns både varma och kalla högtryck. Majoriteten av alla högtryck på sommaren är så kallade varma och det innebär att temperaturen i högtrycket är högre än omgivningen. Luften blir också torrare och håller undan molnen. Ett varmt högtryck uppskattas av alla som planerar en dag på stranden.

Symbolen för högtryck är ett stort H och lågtryck ett stort L.

Vid högtryck stiger den uppvärmda  luften uppåt i en spiral som snurrar medsol (se bilden). När luften når högre upp i atmosfären kyls den ner och sjunker. När luften sjunker ger den ett högre tryck vid marknivå. Den varma luften värmer upp den kalla luften som sjunker och på detta vis upplöses molnen.

Ett lågtryck är då motsatsen. Ett område med lägre lufttryck än omgivningen. Lågtryck förknippas med ostadig och regnigt väder med lägre temperaturer än utanför lågtrycket.

Ett normalt lågtryck i Sverige uppstår när varm luft möter kall luft. Luften blandas och den varma stiger upp. För att ersätta tomrummet, vid marken, efter den luft som stiger blåser kall luft in från sidorna i lågtrycket. Lågtrycken i Sverige kommer ofta från Atlanten.

Fördjupning

Info om sidan Begrepp Övningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *