Mekanisk energi

Skriv ut

Mekanisk energi är ett gemensamt namn för rörelseenergi, lägesenergi och elastisk energi. De tre energisorterna hänger ihop. T.ex. så omvandlas alltid lägesenergi och elastisk energi till en stor del rörelseenergi vid energiomvandlingar.

Rörelseenergi finns hos föremål som rör sig. Det spelar ingen roll vilken hastighet eller riktning.

Elastisk energi finns hos föremål som tänjs ut eller dras ihop och som sedan vill återfå sitt ursprungliga läge. T.ex. studsbollar, fjädrar och gummisnoddar.

Lägesenergi innebär att föremålet har möjlighet att falla och då omvandlas föremålets lägesenergi till rörelseenergi. Vatten som flyter i en flod är ett exempel på när lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. Extra tydligt blir det vid ett vattenfall.

Människor har länge utnyttjat vattnets inneboende kraft genom att bygga kvarnar och kraftverk för att ta vara på energin.

Lägesenergins storlek beror på föremålets tyngd och hur högt upp det befinner sig. Ett föremåls lägesenergi är lika stor som arbetet att lyfta upp föremålet till det högre läget. Lägesenergin räknas ut på samma sätt som arbete.

Lägesenergin = tyngd * sträcka (höjd)

När föremålet faller mot marken övergår lägesenergin till rörelseenergi. Ju närmare marken desto mer lägesenergi har omvandlats till rörelseenergi. Utan luftmotstånd omvandlas 100 % av lägesenergin till rörelseenergin. Enheten för lägesenergi är samma som för arbete; newtonmeter (Nm) eller joule (J).

Fördjupning: 

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *