Meteorologi

Foto: lenalindell20/Pixabay License

Att studera vädret kallas meteorologi. En person som studerar meteorologi kallas meteorolog. Hen observerar atmosfären och försöker på så sätt förutspå vädret. Det är oerhört komplicerat att studera väder, eftersom det finns så många faktorer som kan påverka till exempel temperatur, havsströmmar, luftfuktighet, vind, nederbörd med mera. Vetenskapen härstammar från de gamla grekerna. Begreppet meteorologi myntades av Aristoteles.

Det är skillnad mellan väder och klimat. Väder är mer kortsiktigt (en vecka) medan klimat är väder under tidsperioder som kan sträcka sig över hundratals år.

Foto: Pexels / Pixabay License

Många yrken är väldigt beroende av väder och det är viktigt att få korrekta väderprognoser. Det kan vara transportbranscher som fartyg och flyg. Även lantbrukare är mycket beroende av kunna förutsäga vädret.

Foto: enriquelopezgarre / Pixabay License

Det finns några viktiga punkter som styr många väderfenomen:

  1. Varm luft innehåller mer vattenånga än kall luft.
  2. När solen lyser på vår planet är det framför allt haven och marken som värms upp, inte luften.
  3. Naturen vill utjämna olikheter, vad det än må vara. Till exempel luftfuktighet, temperatur, lufttryck med mera.
  4. Varm luft stiger uppåt. Det beror på att den har lägre densitet än kall luft. Den är ”lättare”.

Begreppen tryck och temperatur hänger starkt samman. Om temperaturen ökar kommer att luftmolekylerna att röra sig mer. Det innebär att samma antal luftmolekyler rör sig i en större volym. Densiteten blir då lägre vilket innebär att lufttrycket minskar. Om temperaturen sjunker ökar trycket.

En vacker sommardag blir luften tunnare. På höga berg är luften så tunn att det är svårt att andas.

Bild: Pontus Wallstedt / UgglansNO

Fördjupning

Uppgifter: 

Hela kursen:Kursens begrepp:Kursens test: 
Grundfysik
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!