Stortest grundfysik

2036
Created on By o

Grundfysik Stortest

1 / 32

Dimensioner. Vad är en dimension?

2 / 32

Värmeutvidgning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 32

Temperaturskalor. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 32

Temperaturskalor. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 32

Dimensioner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 32

Tryck i vatten. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 32

Temperaturskalor. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 32

Aggregationsformer. Vad kallas det när ett ämne byter tillstånd (form)? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 32

Arkimedes princip. Vilken kraft kommer det kräva att lyfta sten under vattnet?

10 / 32

Aggregationsformer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 32

Atomen. Vilket eller vilka av dessa alternativa är rätt?

12 / 32

Översikt tryck. Du väger 100 kilo och dina skidor har tillsammans en area på 0,5 kvadratmeter. Vilket är ditt tryck mot snön?

13 / 32

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 32

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 32

Tryck i luft. Vilka eller vilket av dessa alternativ är korrekta?

16 / 32

Atomen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 32

Tryck i vatten. Vad är korrekt angående kommunicerande kärl?

18 / 32

Dimensioner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 32

Värmespridning. Vilket eller vilka påståenden är korrekta?

20 / 32

Densitet. En sten väger 6 kilo och har volym 2 dm3. Vilken densitet har stenen?

21 / 32

Aggregationsformer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 32

Tryck i luft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

23 / 32

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

24 / 32

Tryck. Du står på en badrumsvåg med båda fötterna. Du lyfter på ena foten och står på ett ben. Hur förändras siffrorna på vågen?

25 / 32

Atomen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

26 / 32

Övertryck och undertryck. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

27 / 32

Översikt tryck. Vilket eller vilka påståenden är korrekta?

28 / 32

Densitet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

29 / 32

Arkimedes princip. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

30 / 32

Värmespridning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

31 / 32

Övertryck och undertryck. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

32 / 32

Densitet. Vilket eller vilka påståenden är korrekta om densitet?

Your score is

The average score is 40%

0%