Ohms lag

År 1827 upptäckte den tyske fysikern Georg Simon Ohm det viktiga sambandet mellan spänning, ström och resistans. Detta samband fick namnet ”Ohms lag”. Lagen säger att spänningen är lika med strömstyrkan i en ledare, multiplicerat med resistansen.

Bild: build-electronic-circuits.com

Bilden ovan visar att spänningen (Volt) är den elektriska kraften som gör att strömmen vill åka i en ledare. Strömmen (Amp = Ampere) är elektronerna som åker från minuspol till pluspol. Motståndet är det som gör det svårare för strömmen att ta sig fram. Det finns alltid ett motstånd i en ledare. Motståndet gör att strömmen omvandlas till värme eller mer korrekt beskrivet elektrisk energi omvandlas till värmeenergi. Oftast är det något dåligt, eftersom det är svårt att ta vara på värmeenergin. Men ibland vill man ju få värme till exempel i elelement.

Att räkna med Ohms lag

Ohms lag är en viktig formel när det gäller att kunna räkna ut ström och spänning.

Ohms lag skrivs på följande sätt:

U = R * I

De olika bokstäverna betyder:

  • U = spänningen i Volt (V)
  • R = motstånd (resistans) i Ohm (Ω)
  • I = ström i Ampere (A)

Håll tummen över det som du vill räkna ut.

Om du ska räkna ut spänning, håll tummen över U, som på bilden till vänster. Kvar blir: I * R:

Spänning = Ström * Motstånd

Om du ska räkna ut ström, håll tummen över I, som på bilden i mitten. Kvar blir: U/R:

Ström = Spänning delat på Motstånd.

Om du ska räkna ut motstånd, håll tummen över R, som på bilden till höger. Kvar blir U/I:

Motstånd = Spänning delat på Ström.

Fördjupning:

Uppgifter:

Hela kursen:Kursens begrepp:Kursens test: 
Elektricitet
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *