Stortest elektricitet

913
Created on By o

Elektricitet Stortest

1 / 36

Ohms lag. Ett batteri på 9 V är kopplat till en resistor på 3 Ohm. Hur stor är strömmen?

2 / 36

Energiformer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 36

Kopplingsschema. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 36

Elektrisk effekt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 36

Ohms lag. Du vet att strömmen i en krets är 3 A. Du vet även att resistansen är 5 Ohm. Hur stor är spänningen?

6 / 36

Energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 36

Serie- och parallellkoppling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 36

Kopplingsschema. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 36

Magnetism. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 36

Serie- och parallellkoppling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 36

Säkerhet och elektricitet. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

12 / 36

Ledare och resistans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 36

Ohms lag. I en krets har man mätt upp spänningen till 16 V. Hur stor är resistansen om strömstyrkan är 2A?

14 / 36

Elektrisk effekt. Du har glömt vilken effekt ditt kylskåp har och bestämmer dig för att kolla. Den uppmätta strömmen är 2 A och spänningen i vägguttaget är 230 V. Vad är kylskåpets effekt?

15 / 36

Energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

16 / 36

Ledare och resistans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 36

Elektrisk effekt. Du glömmer stänga av tv:n som har en effekt på 100 W när du går till skolan. Vad blir energiåtgången om du är borta 10 timmar?

18 / 36

Statisk elektricitet. Vilket eller vilka av följande alternativ är korrekta?

19 / 36

Statisk elektricitet. Vilket eller vilka av följande alternativ är korrekta?

20 / 36

Säkerhet och elektricitet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 36

Spänning och ström. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 36

Spänning och ström. Vilket eller vilka av alternativ är korrekta?

23 / 36

Elektromagneter. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

24 / 36

Energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

25 / 36

Elektromagneter. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

26 / 36

Elektrisk effekt. Vilken av dessa apparater har högst effekt?

 

27 / 36

Spänning och ström. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

28 / 36

Generatorn. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

29 / 36

Serie- och parallellkoppling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

30 / 36

Energiformer. I vilken eller vilka av dessa händelser ingår det en energiövergång med kemisk energi?

31 / 36

Säkerhet och elektricitet. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

32 / 36

Ohms lag. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

33 / 36

Elmotorn. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

34 / 36

Serie- och parallellkoppling. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

35 / 36

Ledare och resistans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

36 / 36

Magnetism. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 42%

0%