Energikällor överblick

Skriv ut

Energikälla är något där energi kan utvinnas och omvandlas till energislag som är enkla att använda för människor. En energikälla kan vara en naturresurs t.ex. ett oljefält eller ett naturfenomen t.ex. vattenfall.

Energibärare är något som lagrar eller transporterar energi. Varmt vatten är en vanlig energibärare i städer eftersom husen värms upp med fjärrvärme. Elektricitet transporteras till och används i hemmet. Fossila bränslen t.ex. bensin i bilar är också ett exempel.

Energikällor delas in i förnybara och icke förnybara. Förnybara källor kallas också för flödande energikällor och de icke förnybara energikällor kallas också för lagrade. Den lagrade energi kommer en dag att ta slut.

I Sverige kommer den energin vi använder(2016) huvudsakligen från kärnkraft och vattenkraft. Kraftvärme är något typ av förbränning. Bränslet kan vara både från förnybara eller icke förnybara energikällor. Vanligt i Sverige är att sopor bränns.

Energiproduktion i världen (2016) ser helt annorlunda ut. Till största del kommer energin från fossila bränslen.

Förbränning av fossila förstärker växthuseffekten och är ett av de stora miljöproblemen idag. Dessutom kommer en dag då dessa energikällor tar slut och måste ersättas.

Fördjupning:

Info om sidan Träna begrepp Övningar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *