Energikällor överblick

En energikälla är något där energi kan utvinnas och omvandlas till energislag som är enkla att använda för människor. En energikälla kan vara en naturresurs, till exempel ett oljefält eller ett naturfenomen till exempel ett vattenfall.

Energibärare är något som lagrar eller transporterar energi. Varmt vatten är en vanlig energibärare i städer eftersom fastigheterna värms upp med fjärrvärme. Elektriciteten transporteras till och används i hemmen. Fossila bränslen till exempel bensin i bilar är också ett exempel.

Energikällor delas in i förnybara och icke förnybara. Förnybara energikällor kallas också för flödande energikällor och icke förnybara energikällor kallas också för lagrade. Den lagrade energin kommer en dag att ta slut.

Bilden nedan visar Sveriges elproduktion 2020. Den energi vi använder (2020) kommer huvudsakligen från kärnkraft och vattenkraft. Konventionell värmekraft är någon typ av förbränning i ett kraftvärmeverk. Värmen omvandlas till elenergi. Bränslet kan vara både från förnybara eller icke förnybara energikällor. Vanligt i Sverige är att sopor bränns.

Elproduktionen i världen (2018) ser helt annorlunda ut. Till största del kommer energin från fossila bränslen.

Förbränningen av fossila bränslen förstärker växthuseffekten och är ett av de stora miljöproblemen idag. Dessutom kommer en dag dessa energikällor att ta slut och måste då ersättas.

Fördjupning:

Uppgifter:

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *