Deltest Astronomi 1

1062
Created on By o

Astronomi deltest1

1 / 12

Astronomins milstolpar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 12

Solsystemet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 12

Big Bang. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 12

Heliocentrisk världsbild. Para ihop rätt vetenskapsman med rätt händelse.

5 / 12

Astronomi i historien. Varför var astronomi viktigt i människans tidiga historia? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 12

Astronomi i historien. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

7 / 12

Geocentrisk världsbild. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 12

Heliocentrisk världsbild. Para ihop rätt vetenskapsman med rätt händelse.

9 / 12

Astronomins milstolpar. Vilket eller vilka av detta alternativ kom Edvin Hubble fram till?

10 / 12

Solsystemet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 12

Solsystemet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 12

Big Bang. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 22%

0%