Deltest Atomfysik 2

247
Created on By o

Atomfysik deltest2

1 / 8

Elektromagnetisk strålning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 8

Alfa, beta och gamma. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 8

Radioaktivitet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

4 / 8

Radioaktivitet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 8

Radioaktivitet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

6 / 8

Elektromagnetisk strålning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 8

Alfa, beta och gamma. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 8

Alfa, beta och gamma. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 35%

0%