Deltest Elektricitet 1

1371
Created on By o

Elektricitet deltest1

1 / 10

Energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 10

Energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 10

Energiformer. I vilken eller vilka av dessa händelser ingår det en energiövergång med kemisk energi?

4 / 10

Statisk elektricitet. Vilket eller vilka av följande alternativ är korrekta?

5 / 10

Energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 10

Spänning och ström. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 10

Energiformer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 10

Spänning och ström. Vilket eller vilka av alternativ är korrekta?

9 / 10

Statisk elektricitet. Vilket eller vilka av följande alternativ är korrekta?

10 / 10

Spänning och ström. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 31%

0%