Deltest Elektricitet 2

955
Created on By o

Elektricitet deltest2

1 / 11

Elektrisk effekt. Vilken av dessa apparater har högst effekt?

 

2 / 11

Elektrisk effekt. Du glömmer stänga av tv:n som har en effekt på 100 W när du går till skolan. Vad blir energiåtgången om du är borta 10 timmar?

3 / 11

Ohms lag. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 11

Ledare och resistans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 11

Ledare och resistans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 11

Ohms lag. Du vet att strömmen i en krets är 3 A. Du vet även att resistansen är 5 Ohm. Hur stor är spänningen?

7 / 11

Ohms lag. I en krets har man mätt upp spänningen till 16 V. Hur stor är resistansen om strömstyrkan är 2A?

8 / 11

Ohms lag. Ett batteri på 9 V är kopplat till en resistor på 3 Ohm. Hur stor är strömmen?

9 / 11

Elektrisk effekt. Du har glömt vilken effekt ditt kylskåp har och bestämmer dig för att kolla. Den uppmätta strömmen är 2 A och spänningen i vägguttaget är 230 V. Vad är kylskåpets effekt?

10 / 11

Elektrisk effekt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 11

Ledare och resistans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 51%

0%