Deltest Elektricitet 3

795
Created on By o

Elektricitet deltest4

1 / 9

Säkerhet och elektricitet. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

2 / 9

Säkerhet och elektricitet. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

3 / 9

Kopplingsschema. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 9

Kopplingsschema. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 9

Serie- och parallellkoppling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 9

Serie- och parallellkoppling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 9

Säkerhet och elektricitet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 9

Serie- och parallellkoppling. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 9

Serie- och parallellkoppling. Vilka eller vilket alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 44%

0%