Deltest Energikällor 1

834
Created on By o

Energikällor deltest1

1 / 9

Energikällor överblick. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 9

Vattenkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 9

Kärnkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 9

Energikällornas historia. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 9

Vattenkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 9

Energidistribution. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 9

Kärnkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 9

Energikällor överblick. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 9

Energikällornas historia. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 28%

0%