Deltest Energikällor 2

265
Created on By o

Energikällor deltest2

1 / 8

Värmekraftverk. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 8

Vindkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 8

Solkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 8

Kolkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 8

Solkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 8

Vindkraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 8

Värmekraftverk. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 8

Geotermisk energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 44%

0%