Deltest Grund 1

8575
Created on By o

Grundfysik deltest1

1 / 9

Dimensioner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 9

Dimensioner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 9

Atomen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 9

Atomen. Vilket eller vilka av dessa alternativa är rätt?

5 / 9

Dimensioner. Vad är en dimension?

6 / 9

Atomen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 9

Densitet. En sten väger 6 kilo och har volym 2 dm3. Vilken densitet har stenen?

8 / 9

Densitet. Vilket eller vilka påståenden är korrekta om densitet?

9 / 9

Densitet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 46%

0%