Deltest grund 2

3197
Created on By o

Grundfysik deltest2

1 / 12

Översikt tryck. Vilket eller vilka påståenden är korrekta?

2 / 12

Tryck i vatten. Vad är korrekt angående kommunicerande kärl?

3 / 12

Tryck i luft. Vilka eller vilket av dessa alternativ är korrekta?

4 / 12

Tryck i vatten. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 12

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 12

Arkimedes princip. Vilken kraft kommer det kräva att lyfta sten under vattnet?

7 / 12

Arkimedes princip. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 12

Tryck. Du står på en badrumsvåg med båda fötterna. Du lyfter på ena foten och står på ett ben. Hur förändras siffrorna på vågen?

9 / 12

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 12

Tryck i luft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 12

Översikt tryck. Du väger 100 kilo och dina skidor har tillsammans en area på 0,5 kvadratmeter. Vilket är ditt tryck mot snön?

12 / 12

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 37%

0%