Deltest Grund 3

1465
Created on By o

Grundfysik deltest3

1 / 11

Aggregationsformer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 11

Värmeutvidgning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 11

Värmespridning. Vilket eller vilka påståenden är korrekta?

4 / 11

Temperaturskalor. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 11

Övertryck och undertryck. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 11

Temperaturskalor. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 11

Värmespridning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 11

Temperaturskalor. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 11

Aggregationsformer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 11

Övertryck och undertryck. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 11

Aggregationsformer. Vad kallas det när ett ämne byter tillstånd (form)? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 39%

0%