Deltest Mekanik 1

1633
Created on By o

Mekanik deltest 1

1 / 11

Kraftpilar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 11

Friktionskraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 11

Tyngdpunkt/stödyta. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 11

Kraftpilar 2. Vilken riktning och vilken storlek har resultanten?

5 / 11

Friktionskraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 11

Kraftpilar. Vilken riktning och vilken storlek har resultanten?

 

7 / 11

Din massa är 60 kg. Vad är din tyngd på jorden respektive månen?

8 / 11

Tyngdpunkt/stödyta. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 11

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 11

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 11

Kraftpilar. Vilken riktning och vilken storlek har resultanten?

Your score is

The average score is 42%

0%