Deltest Mekanik 2

934
Created on By o

Mekanik deltest 2

1 / 11

Normalkraft/Gravitationskraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 11

Newtons lagar. Vilken av Newtons lagar förklarar varför det är viktigt att ha på sig säkerhetsbälte i bilar?

3 / 11

Olikformig rörelse. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 11

Olikformig rörelse. Ett föremål som faller fritt från ett flygplan…

5 / 11

Likformig rörelse. En flitig fysikstudent cyklar med en likformig rörelse. Vad innebär det?

6 / 11

Likformig rörelse. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 11

Newtons lagar. Två lika stora klot med olika vikt faller från ett fönster. Vilket landar först?

8 / 11

Gravitationskraft/Normalkraft. En boll som rullar på marken stannar efter en stund. Varför?

9 / 11

Newtons lagar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 11

Likformig hastighet. En person ska cykla 100 meter. Personen cyklar med hastigheten 10 m/s. Hur lång tid kommer det att ta?

11 / 11

Olikformig rörelse. Ett fritt fallande föremål har farten 8 m/s. Hur stor är farten en sekund senare?

Your score is

The average score is 48%

0%