Deltest Mekanik 3

139
Created on By o

Mekanik deltest 3

1 / 11

Centralrörelse. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 11

Enkla maskiner. Varför använde egyptierna det lutande planet när de byggde pyramiderna? Vilket alternativ är rätt?

3 / 11

Enkla maskiner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 11

Fysikalisk arbete/effekt. Att lyfta en sten vars tyngd är 10 N, två meter rakt upp i luften, ger arbetet: två multiplicerat med 10 = 20 Nm. Arbetet tog två sekunder att genomföra. Vilken blir effekten?

5 / 11

Fysikalisk arbete/effekt. Hur stort är arbetet om man lyfter en låda tre meter rakt upp? Lådan väger 15 kilo.

6 / 11

Fysikaliskt arbete och effekt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 11

Mekanisk energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 11

Mekanisk energi. Kalle står högst upp i hopptornet. Vilket påstående är mest korrekt angående hans lägesenergi?

9 / 11

Hävstänger. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 11

Hävstänger. En gungbräda är totalt åtta meter lång (fyra meter på varje sida). Pappa vill väga jämnt med sin son. Var ska han sätta sig (han väger 80 kg) om han sätter sin son (som väger 20 kg) längst ut på ena sidan, fyra meter från mitten?
Tips:
Kraften (vänster) * Sträcka (vänster) = Kraft (höger) * Sträcka (höger)

11 / 11

Enkla maskiner. Det lutande planet är exempel på en “enkel maskin” där mekanikens gyllene regel gäller. Vad innebär mekanikens gyllene regel?

Your score is

The average score is 42%

0%