Stortest Mekanik

469
Created on By o

Mekanik Stortest

1 / 33

Hävstänger. En gungbräda är totalt åtta meter lång (fyra meter på varje sida). Pappa vill väga jämnt med sin son. Var ska han sätta sig (han väger 80 kg) om han sätter sin son (som väger 20 kg) längst ut på ena sidan, fyra meter från mitten?
Tips:
Kraften (vänster) * Sträcka (vänster) = Kraft (höger) * Sträcka (höger)

2 / 33

Tyngdpunkt/stödyta. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 33

Olikformig rörelse. Ett fritt fallande föremål har farten 8 m/s. Hur stor är farten en sekund senare?

4 / 33

Din massa är 60 kg. Vad är din tyngd på jorden respektive månen?

5 / 33

Hävstänger. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 33

Friktionskraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 33

Olikformig rörelse. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 33

Fysikalisk arbete/effekt. Att lyfta en sten vars tyngd är 10 N, två meter rakt upp i luften, ger arbetet: två multiplicerat med 10 = 20 Nm. Arbetet tog två sekunder att genomföra. Vilken blir effekten?

9 / 33

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

10 / 33

Kraftpilar 2. Vilken riktning och vilken storlek har resultanten?

11 / 33

Olikformig rörelse. Ett föremål som faller fritt från ett flygplan…

12 / 33

Gravitationskraft/Normalkraft. En boll som rullar på marken stannar efter en stund. Varför?

13 / 33

Kraftpilar. Vilken riktning och vilken storlek har resultanten?

14 / 33

Fysikaliskt arbete och effekt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

15 / 33

Översikt kraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

16 / 33

Centralrörelse. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

17 / 33

Fysikalisk arbete/effekt. Hur stort är arbetet om man lyfter en låda tre meter rakt upp? Lådan väger 15 kilo.

18 / 33

Enkla maskiner. Varför använde egyptierna det lutande planet när de byggde pyramiderna? Vilket alternativ är rätt?

19 / 33

Enkla maskiner. Det lutande planet är exempel på en “enkel maskin” där mekanikens gyllene regel gäller. Vad innebär mekanikens gyllene regel?

20 / 33

Kraftpilar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 33

Newtons lagar. Vilken av Newtons lagar förklarar varför det är viktigt att ha på sig säkerhetsbälte i bilar?

22 / 33

Likformig hastighet. En person ska cykla 100 meter. Personen cyklar med hastigheten 10 m/s. Hur lång tid kommer det att ta?

23 / 33

Kraftpilar. Vilken riktning och vilken storlek har resultanten?

 

24 / 33

Mekanisk energi. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

25 / 33

Enkla maskiner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

26 / 33

Normalkraft/Gravitationskraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

27 / 33

Likformig rörelse. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

28 / 33

Newtons lagar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

29 / 33

Mekanisk energi. Kalle står högst upp i hopptornet. Vilket påstående är mest korrekt angående hans lägesenergi?

30 / 33

Likformig rörelse. En flitig fysikstudent cyklar med en likformig rörelse. Vad innebär det?

31 / 33

Friktionskraft. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

32 / 33

Tyngdpunkt/stödyta. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

33 / 33

Newtons lagar. Två lika stora klot med olika vikt faller från ett fönster. Vilket landar först?

Your score is

The average score is 48%

0%