Aggregationsformer övningar

Aggregationsform

Tillstånd hos ett ämne som också kallas fas. De olika faserna är fast, flytande och gas. Vilken fas ett ämne befinner sig i beror på dess temperatur.

Molekyl

Atomer som sitter ihop.

Atom

Ett grundämnes minsta enhet. Atomer består av tre delar.

Temperatur

Ett mått på hur mycket atomerna rör sig. Ju mer rörelse desto högre temperatur.

Smältpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från fast form till gasform.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne går från flytande form till gasform.

Sublimering

När ett ämne går från fast form till gasform direkt, utan att vara flytande mellan.

Kondensering

När ett ämne går från gasform till flytande form.

Stelning

När ett ämne går från flytande form till fast form.

Smältning

När ett ämne går från fast form till flytande form.

Avdunstning

När ett ämne i flytande form långsamt övergår till gasform.

Deposition

När ett ämne går från gasform direkt till fast form, utan att vara flytande mellan.

429
Created on By o

Aggregationsformer

1 / 3

Aggregationsformer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 3

Aggregationsformer. Vad kallas det när ett ämne byter tillstånd (form)? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 3

Aggregationsformer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 55%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *