Begrepp Akustik

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Akustik 1  20 Vad är ljud?, Att beskriva ljud Amplitud, Att beskriva ljud Frekvens, Ljudets hastighet
 Akustik 2  28 Instrument, Örat och hörseln, Mer om ljud

Absorbera

När något tas upp av omgivningen t.ex ljus eller ljud reflekteras inte utan “sugs upp av omgivningen”.  

Akustisk

När ett instrument spelas utan någon elektrisk förstärkning av ljudet.

Amplitud

Visar höjden på en ljudvåg. Olika amplitud ger olika ljudstyrka (hög eller låg volym).

Buller

Oregelbundna ljudvågor. Något som gör dig trött.

Decibel

Enheten för ljudstyrka.

Densitet

Hur tätt atomer sitter varandra i ett ämne. Ett ämnes täthet.

Dopplereffekten

Ljudvågor trycks ihop eller dras ut om ett föremål med ljud rör sig mpt dig eller från dig. T. ex. utryckningsfordon.

Elektromagnet

En magnet som styrs av elektricitet. Den går att sätta på och stänga av.

Efterklang

Ett väldigt kort eko. Det låter som om ljudet “hänger” i luften.

Eko

Ljud som studsar och som du hör igen.

Ekolod

När något använder fenomenet att ljud studsar. T ex fladdermöss som navigerar i mörker eller båtar som letar efter fiskstim.

Fas

När två lika ljudvågor hörs samtidigt är de i fas. Det gör ljudet starkare t. ex. i en hejarklack eller kör.

Frekvens

Hur många gånger ljudet svänger på en sekund. Hur många ljudvågor per sekund.

Förtunning

Betyder att luften blivit tunnare (lägre densitet) för att ett föremål vibrerar.

Förtätning

Betyder att luften blivit tätare (högre densitet) för att ett föremål vibrerar.

Grundton

Det dominerande ljudet eller tonen i ett ljud.

Hammaren

Ett ben i örat som förstärker ljudet.

Hertz (Hz)

Enhet för frekvens. Svängningar per sekund.

Hörselgång

Sista sträckan ljudvågorna färdas i örat innan trumhinnan.

Hörselsnäckan

Den del i örat som omvandlar ljudvibrationer till elektriska signaler.

Infraljud

Ohörbart ljud för människor med frekvens under 20 Hz

Klangfärg

Den speciella karaktär ett ljud får genom sammansättningen av grundton och övertoner.

Ljudenergi

Allt ljud är energi. Det omvandlas vanligtvis till värmeenergi.

Ljudstyrka

Hur starkt eller svagt ett ljud är. Hur hög volymen är.

Ljudvåg

Ljudet sätt att färdas på. En ljudvåg innehåller en vågtopp och en vågdal.  

Logaritmisk

Används i skalor och kallas då logaritmiska skalor. Det innebär att ökning mellan varje steg (eller tiotal) ökar med “multiplicerat med tio” för varje steg (eller tiotal).

Mach

Används för att beskriva höga hastigheter. 1 Mach motsvarar ljudhastigheten 340 m/s.

Membran

En tunn hinna av något slag. Kan vara biologiska eller tillverkade.

Resonans

Ljud som förstärks.

Resonanslåda.

 Platsen där resonans sker t. ex. en gitarrkropp.

Sinnescell

Celler som finns i hörselnäckan i örat för att omvandla ljudvibrationen till elektriska signaler.

Sinuskurva

Kallas den form en ljudvåg har när den ritas.

Stigbygeln

Ett av de ben i örat som förstärker ljudet.

Städet

Ett av de ben i örat som förstärker ljudet.

Stämgaffel

Ett metallföremål som ger ifrån sig en bestämd ton när den vibrerar. Används för att stämma instrument.

Svängning

Ett annat ord för en ljudvåg.

Tinnitus

En sjukdom som gör att ett pip hörs inne i hjärnan.

Tonhöjd

Hur ljus eller mörk en ton är. Ju mer svängningar per sekund (frekvens) desto ljusare ton.

Tonläge

Ett annat ord för tonhöjd.

Trumhinna

En del av örat som börjar vibrera i samma takt som det inkommande ljudet. Ljudvågorna förs sedan vidare in i örat och förstärks av hörselbenen.

Ultraljud

Ett ljud som har högre frekvens än 20000 Hertz. Ohörbart för människor.

Vakuum

Ett utrymme där det inte finns några atomer eller molekyler.

Volym

Ett annat ord för ljudstyrka.

Våglängd

Beskriver ljudet. På en våglängd av ljudet (ljudvåg), syns tonhöjd och ljudstyrka.

Värmeenergi

Energi som är varm. Föremål med temperatur över den absoluta nollpunkten har värmeenergi.

Överljudsfart

Ett föremål som har högre fart än ljudet (340 m/s).

Överton

En del av en ton som ger tonen dess karaktär (speciella ljud).

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *