Begrepp Akustik

Absorbera

När något tas upp av omgivningen. Till exempel ljus eller ljud som inte reflekteras utan “sugs upp av omgivningen”.  

Akustisk

När ett instrument spelas utan någon elektrisk förstärkning av ljudet.

Amplitud

Den visar höjden på en ljudvåg. Olika amplitud ger olika ljudstyrka (hög eller låg volym).

Buller

Oregelbundna ljudvågor. Något som gör dig trött.

Decibel

Enheten för ljudstyrka. Enheten skrivs dB.

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Densiteten räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Dopplereffekten

Ljudvågor trycks ihop eller dras ut om ett ljud rör sig mot dig eller från dig till exempel utryckningsfordon.

Efterklang

Ett väldigt kort eko. Det låter som om ljudet ”hänger” i luften.

Eko

Ljud som studsar så att du hör det igen.

Ekolod

När fenomenet att ljud studsar används. Till exempel fladdermöss som navigerar i mörker eller båtar som letar efter fiskstim.

Fas

När två likadana ljudvågor hörs samtidigt är de i fas. Det gör ljudet starkare till exempel i en hejarklack eller kör.

Frekvens

Begreppet beskriver hur många gånger ljudet svänger på en sekund. Alltså hur många ljudvågor det är per sekund.

Förtunning

Det betyder att luften blivit tunnare (lägre densitet) för att ett föremål vibrerar.

Förtätning

Det betyder att luften blivit tätare (högre densitet) för att ett föremål vibrerar.

Grundton

Den dominerande tonen i ett ljud.

Hammaren, städet och stigbygeln

Hörselbenen som finns i örat. De förstärker ljudet.

Hertz (Hz)

Enhet för frekvens, Hz. Svängningar per sekund.

Hörselgång

Sträckan ljudvågorna färdas i örat innan det når trumhinnan.

Hörselsnäckan

Den del i örat som omvandlar ljudvibrationer till elektriska signaler.

Infraljud

Ohörbart ljud för människor med en frekvens under 20 Hertz.

Klangfärg

Den speciella karaktär ett ljud får genom en sammansättning av grundton och övertoner.

Ljud

Något som vibrerar och producerar ljudvågor.

Ljudenergi

Allt ljud är en typ av energi. Det omvandlas vanligtvis till värmeenergi.

Ljudstyrka

Hur starkt eller svagt ett ljud är. Hur hög volymen är.

Ljudvåg

Ljudet sprids på detta sätt. En ljudvåg innehåller en vågtopp och en vågdal.   

Mach

Används för att beskriva höga hastigheter. En Mach motsvarar ljudhastigheten 340 m/s.

Medsvängning

När vibrationer sprids till närliggande föremål som börjar svänga på liknande sätt som det ursprungliga ljudet. Det kallas också resonans.

Membran

En tunn hinna av något slag. De kan vara biologiska eller tillverkade.

Molekyl

Atomer som sitter ihop.

Resonans

Ljud som förstärks genom att närliggande material börjar svänga i samma takt som det ursprungliga ljudet.

Resonanslåda

Platsen där resonans sker till exempel en gitarrkropp.

Sinnescell

Nervceller som finns i hörselsnäckan i örat som omvandlar ljudvibrationer till elektriska signaler.

Sinuskurva

Så kallas den form en ljudvåg har när den ritas.

Stämgaffel

Ett metallföremål som ger ifrån sig en bestämd ton när den vibrerar. Den används för att stämma instrument.

Svängning

Ett annat ord för en ljudvåg.

Tinnitus

En sjukdom som gör att ett pip eller brus hörs inne i hjärnan.

Tonhöjd

Hur ljus eller mörk en ton är. Ju fler svängningar per sekund (frekvens) desto ljusare ton.

Tonläge

Ett annat ord för tonhöjd.

Trumhinna

En del av örat (ett membran) som börjar vibrera i samma takt som det inkommande ljudet. Ljudvågorna förs sedan vidare in i örat och förstärks av hörselbenen.

Ultraljud

Ett ljud som har högre frekvens än 20 000 Hertz. Ohörbart för människor.

Vakuum

Ett extrem undertryck. Ett utrymme som innehåller ytterst få luftmolekyler.

Volym

Ett annat ord för ljudstyrka.

Våglängd

Det beskriver ljudet. Våglängder av ljudet (ljudvåg) visar tonhöjd (frekvens) och ljudstyrka (amplitud).

Värmeenergi

En typ av energi. Föremål med temperatur över den absoluta nollpunkten har värmeenergi.

Överljudsfart

Något som har högre hastighet än ljudet (340 m/s).

Överton

En del av ett sammansatt ljud som ger ljudet dess karaktär.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *