Begrepp Astronomi

Den absoluta nollpunkten

Den lägsta temperaturen som är möjlig (-273,15). Vid den absoluta nollpunkten är atomerna helt stilla.

Acentrisk

Något som saknar centrum. Universum är acentriskt.

Asteroid

En större stenbumling i rymden.

Astrologi

En tro på att himlakropparna styr människors öde. Astrologi är inte vetenskap.

Astronomi

Läran om universum och himlakropparna.

Atmosfär

De gaser (luften) som finns mellan jordytan och rymden. Det är ungefär tio mil högt.

Bakgrundsstrålning

Den kosmiska bakgrundsstrålningen är ett eko från Big Bang. Ett bevis för att Big bang har ägt rum.

Big Bang

En teori om hur universum har uppkommit.

Cepheid

En slags stjärna som varierar i ljusstyrka på ett bestämt sätt. Används för att beräkna avstånd i universum.

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Densiteten räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Dvärgplanet

En himlakropp som inte riktigt uppfyller kraven för att vara planet, men nästan. Pluto och Zedna är exempel på dvärgplaneter i vårt solsystem.

Elektromagnetisk strålning.

Ett samlingsnamn för strålning som består av fotoner (ljuspartiklar). Fotonernas våglängd ger strålning med olika mycket energi och det bestämmer vilken typ av strålning det är.

Ellips

En geometrisk figur. En ellips ser ut som en tillplattad cirkel.

Epicykel

Ett komplicerat och felaktigt sätt att förklara himlakroppars rörelse så att de stämde in i den geocentriska världsbilden.

Exoplanet

En planet i ett solsystem runt en stjärna som inte är solen.

Expandera

Något som växer och blir större. Universum expanderar och det gör en ballong när du blåser upp den.

Extremofil

En extremt tålig organism. Ofta encelliga arkébakterier.

Fixstjärna

I den geocentriska världsbilden trodde man att stjärnor satt fast på himlavalvet och var orörliga. De kallades fixstjärnor.

Fusion

Lättare grundämnen sätts ihop till större och frigör massor av energi. Detta är processen som gör att stjärnor lyser.

Galaktiskt år

Vårt solsystem färdas runt det svarta hål som finns i mitten av vintergatan. Ett varv tar ungefär 250 miljoner år. Ett varv är ett galaktiskt år.

Galax

En stor samling stjärnor och andra himlakroppar. Ofta finns ett svart hål i mitten av en galax. Vår galax, Vintergatan, består av miljarder stjärnor.

Geocentrisk

En världsbild där jorden är universums mittpunkt och allt kretsar runt den.

Gravition

Kallas också för dragningskraft eller tyngdkraft. Begreppet gravitation används för händelser i rymden. Det är när stora himlakroppar påverkar varandra med sin massa.

Gravitationskraft

Ett längre ord för gravitation.  Det är när stora himlakroppar påverkar varandra med sin massa. Ju större planet eller sol desto mer påverkar den omgivningens himlakroppar.

Grundämne

Naturens byggstenar. Det finns 118 olika. 92 av dessa finns naturligt.

Heliocentrisk

En världsbild där solen är centrum och alla andra himlakroppar kretsar runt den.

Himlakropp

Något som finns i rymden till exempel en måne, planet, komet, asteroid, meteoroid, stjärna, med mera.

Hypotes

En gissning på vad som kommer att hända i ett experiment.

Interstellär

Rymden mellan stjärnorna.

Jordaxel

Den tänkta linje genom mellan polerna som jorden roterar kring. Jordaxeln lutar och ger oss årstider.

Klassificering

En indelning av något slag. Till exempel stjärntyper.

Komet

En himlakropp av snö och sten som färdas i en bana i universum. Kometen har en svans av rymdgrus och stoft.

Ljusår

Den sträcka som ljuset hinner färdas på ett år.

Marslandare

Något som landar på mars t.ex. de små robotar som åker runt och undersöker planeten.

Massa

Allt som innehåller atomer har detta. Det kallas vanligtvis vikt. Enheten är gram.

Materia

Ett föremål som är uppbyggt av atomer, har en massa och en volym.

Megalitgrav

Gravar från stenåldern som är byggda av stora stenar.

Meteroid

En mindre sten som färdas i rymden. Färdas den i jorden atmosfär kallas den för stjärnfall eller meteor. När den landar kallas den meteorit.  

Mikrorganism

En organism som är så liten så du behöver mikroskop för att se den.

Måne

En himlakropp som kretsar runt en planet i ett solsystem . 

Mörk energi

Ett oupptäckt ämne som universum till största del består av. Ingen vet dess funktion men eventuellt är det den oupptäckta kraft/ämne som gör att universums expansion accelererar. Ingen vet säkert.

Mörk materia

Ett oupptäckt ämne. En hypotes är att det är materia som inte sänder ut elektromagnetisk strålning men det går att mäta dess gravitation.

Nebulosa

Ett moln av rymddamm som finns i universum. Här föds stjärnor.

Neutronstjärna

En himlakropp som bildas när stora stjärnor dör. Den består bara av neutroner och har mycket hög densitet.

Norrsken

Det färgsprakande ljussken som uppstår ovanför polcirkeln när partiklar från solvindar möter jordens magnetfält.

Omloppsbana

Den bana som en mindre kropp har runt en större himlakropp.

Omloppstid

Den tid det tar för en himlakropp att färdas runt en annan. T ex en måne runt en planet.

Optiskt teleskop

Ett vanligt teleskop som står på jorden och som undersöker föremål inom våglängderna för synligt ljus. Alltså det ljus som människor kan se.

Oxidera

När ett ämne i en kemisk reaktion förlorar (ger bort) elektroner.  Ämnet oxideras.

Polstjärna

En stjärna som alltid syns i väderstrecket norr (på det norra halvklotet).

Protuberans

Enorma gas- och plasmamoln som kastas ut från solens yta.

Radioteleskop

Ett teleskop som står på jorden och undersöker fler våglängder än det synliga ljuset. Till exempel radiovågor.

Radiovågor

En typ av elektromagnetiska vågor. Radiovågor har lägst energi och därför längst våglängd. Den används för att sända radiosignaler.

Relativitetsteorin

Einsteins teori som beskriver hur föremål rör sig och påverkar varandra i relation till varandra vid hastigheter nära ljusets.

Retrograd

Ett fenomen på natthimlen då himlakroppar inte åker i raka banor utan lite fram och tillbaka. Det beror på att jorden också rör sig medan himlakroppen rör sig.

Rymdsond

En obemannad farkost som sänds ut i vetenskapligt syfte för att samla information om solsystemet.

Rymdstation

En bemannad farkost i omloppsbana utanför jordens atmosfär.

Rymdteleskop

Ett teleskop som i omloppsbana utanför jordens atmosfär. Till exempel Hubble-teleskopet.

Röd dvärg

En liten stjärna med väldigt lång livslängd.

Röd jätte

Ett stadium i en stjärnas dödskamp när den sväller upp till många gånger sin ordinarie storlek.

Rödljusförskjutning

En dopplereffekt av ljuset från stjärnor. Eftersom alla stjärnor är på väg ifrån oss kommer våglängderna på det ljus de sänder ut att dras ut och våglängder blir längre än vad de egentligen är.

Satellit

Ett mindre objekt som cirkulerar runt ett större. I rymdsammanhang används satellit för små obemannade farkoster i omloppsbana strax utanför jordens atmosfär med väldigt skilda uppgifter.

Sfär

En geometrisk figur som är ytan på ett klot.

Singularitet

Den punkt som exploderade och var startpunkten för universums expansion, enligt Big Bang-teorin.

Solfläck

Områden på solen med lägre temperatur. De ser ut som svarta fläckar på solens yta.

Solförmörkelse

När solen, månen och jorden ligger i en linje och månen skymmer solen. Det blir mörkt på jorden även fast det inte brukar vara det vid den tidpunkten.

Solstorm

Explosioner på solens yta.

Solvind

Ett flöde av laddade partiklar, främst elektroner och protoner, som skickas ut från solen.

Sommarsolstånd

Det dygn på året då dagen är som längst och solen står som högst på himlen.

Stjärnbild

En formation stjärnor på natthimlen som har fått ett namn till exempel Karlavagnen.

Supernova

En enorm explosion som kan inträffa i en stor stjärnas dödskamp. En supernova sänder ut stora mängder gammastrålning.

Svart dvärg

Sista steget i en liten/mellan stjärnas dödskamp. En svart dvärg sänder inte ut ljus.

Svart hål

En himlakropp med så hög gravitation så inte ens ljuset kan ta sig därifrån. De finns ofta i centrum av galaxer.

The Big Bounce

En teori om universums död då universum expanderar och krymper om och om igen. Ett Big Bang följt av en Big Crunch om och om igen.

The Big Crunch

En teori om universums död då universums expansion bromsas och vänder tillbaka och alla himlakroppar återvänder till singulariteten.

The Big Freeze (chill)

En teori om universums död då universum blir kallare och kallare och till slut slocknar alla stjärnor.

The Big Rip

En teori om universums död då universum av någon anledning slits isär.

Tyngdkraft

Det som gör att alla föremål faller till marken. Det kallas också för gravitation eller dragningskraft.

Vakuum

Ett utrymme som innehåller ytterst få partiklar till exempel luftmolekyler.

Vintersolstånd

Det dygn på året då dagen är som kortast och solen står som lägst på himlen.

Vit dvärg

En del av en liten/mellan stjärnas dödskamp. Efter att stjärnan varit en röd jätte dras den ihop till en vit dvärg.

Zodiak

Det är en slags indelning av solens och planeters banor med hjälp av stjärnbilder. Dessa stjärnbilder är samma som horoskopen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *