Begrepp Atomfysik

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Atomfysik 1  24 Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper,
 Atomfysik 2  25 Ljusemission, Elektromagnetisk strålning, Alfa beta gamma,
 Atomfysik 3 26 Halveringstid, Nyttig strålning, Faror med radioaktivitet, Kärnenergi,

Aktivitet

Mäter antal sönderfall per sekund hos ett radioaktivt ämne. Enheten är becquerel. 

Alfapartikel

Det som atomen sänder ut vid alfastrålning, en heliumkärna.

Alfastrålning

En typ av partikelstrålning som radioaktiva grundämnen sänder ut. Alfastrålning består av två protoner och två neutroner.

Antioxidanter

Ett ämne som har möjlighet att neutralisera skadliga fria radikaler. Det olika typer av antioxidanter.

Atomnummer

Atomnumret är unikt för varje grundämne. Det beskriver antalet protoner i atomkärnan.

Bakgrundsstrålning

Strålning som beror på naturlig aktivitet.  

Betapartiklar

En partikelstrålning som kommer från radioaktiva ämnen med betasönderfall. Består av elektroner.

Betastrålning

En slags partikelstrålning från radioaktiva grundämnen. Består av elektroner.

De fyra elementen

En tro på hur naturen är uppbyggd från antiken. Alla föremål bestod av olika halter vatten, eld, vind och jord.

Elektron

En del av atomen. Negativt laddad.

Elektromagnetisk strålning

Ett samlingsnamn för strålning som består av fotoner (ljuspartiklar). Fotonernas våglängd ger strålning olika mycket energi och bestämmer vilken typ det är.

Elektronskal

En bana runt atomkärnan som elektroner rör sig i. Det innersta skalet kallas k-skalet, nästa l-skalet och så vidare.

Energinivå

Det grad av energi något har. Elektronernas elektronskal runt atomen är en slags energinivå.

Excitera.

När elektroner får ett tillskott av energi och byter till ett elektronskal med högre energinivå så kallas det att de exciteras.

Fission

Ett annat ord för kärnklyvning. Sker i kärnkraftverk.

Formelmassa

Vikten för en kemisk förening. Mäts med den kemiska viktenheten unit.

Foton

En ljuspartikel. Fotonens våglängd avgör hur mycket energi den har.

Fria radikaler

Ett skadligt kemisk ämne som bildas om kroppen utsätt för strålning.

Fusion

Fusion kallas det när lättare grundämnen slås ihop till tyngre. Sker i stjärnor. Motsatsen till fission.

Gammablixt

En händelse i rymden när extremt mycket gammastrålning sänds ut.

Gammastrålning

Den elektromagnetiska strålning med högst energi. Gammastrålning är en joniserande strålning.

Grundämne

Atomer som har lika många protoner i kärnan tillhör samma grundämne. Det finns ungefär 110 grundämnen som bygger upp allt vi ser omkring oss.

Halveringstid

Den tid det tar för hälften av ett radioaktivt ämne att sönderfalla.

Higgs partikel

En nyupptäckt partikel som förklarar varför andra partiklar har en massa.

Hypotes

En gissning på vad som kommer att hända i ett experiment.

Infraröd strålning

Kallas också värmestrålning eller IR-ljus. En typ av elektromagnetisk strålning.

Isotop

Samma grundämne men med olika antal neutroner kallas isotoper.

Jon

En atom som tagit upp eller gett bort elektroner så att den är elektriskt laddad.

Joniserande strålning

En strålning som gör att det bildas joner i det ämne det träffar.

Jonladdning

Beskriver vilken laddning en jon kan ha. Från -3 till +3.

Kabinpersonal

De personer som arbetar i ett flyg i luften.

Kedjereaktion

En reaktion som startar en ny reaktion och som i sin tur startar en ny reaktion o.s.v.

Kemisk reaktion

När två ämnen reagerar med varandra och bildar ett nytt ämne. A + B -> C

Kemiskt tecken

En förkortning av ett grundämnes namn. Börjar alltid med stor bokstav. Järn = Fe. Väte = H

Kol-14-metoden

Ett sätt att åldersbestämma organiska material. Halten av den radioaktiva isotopen kol med masstalet 14 mäts.

Komisk strålning

Radioaktiva partiklar som kommer från rymden.

K-skal

Det elektronskal som ligger närmast atomkärnan. Kan max innehålla 2 elektroner.  

Kvantfysik

Fysik för partiklar som har storleken som en atom (eller mindre).

Kärnklyvning

När ett instabilt grundämnen delas med hjälp av neutroner och nya ämnen skapas. 

Leukemi

En typ av cancer som finns i blodet. Att utsättas för hög strålning kan ge leukemi.

Linjespektrum

Ett linjespektrum kommer från en ljuskälla och visar hur ämnet elektroner hoppar mellan elektronskalen. Det gör att ljuskällans beståndsdelar går att identifiera.

Masstal

Beskriver hur många partiklar det finns i atomkärnan. (protoner + neutroner). Atomens masstal skrivs i vänstra övre hörnet.

Mikrovågor

En typ av elektromagnetisk strålning. Mobilsignaler och mikrovågsugnar använder mikrovågor.

Molekyl

Två eller fler atomer sammansatta med molekylbindning.

Nervsystem

Kroppens signalsystem. Drivs delvis med elektriska signaler.

Neutron

En del av atomen. Har neutral laddning.

Organisk

Något som innehåller kol t. ex. allt levande.

Partikel

Något som är väldigt litet. Ett vetenskapligt ord för “liten grej”

Partikelstrålning

Strålning där en partikel sänds ut t.ex. alfa och betastrålning.

Periodiska systemet

En sammanställning av alla grundämnen. Först uppfunnen av ryssen Mendelejev.

Proton

En del av atomen. Är positivt laddad och finns i atomkärnan.

Radioaktiv

Ett ämne som har en instabil atomkärna och därför faller sönder.

Radiovågor

En typ av elektromagnetisk strålning. Har längst våglängd och minst energi.

Röntgenstrålning

En typ av elektromagnetisk strålning som innehåller mycket energi och kan vara joniserande. Används mycket i sjukvården.

Skiktröntgen

En slags undersökning med röntgenstrålning som ger en mycket detaljerad bild av kroppens innandöme skickad som datorgrafik.

Smutsig bomb

En bomb som innehåller ett radioaktivt ämne.

Spektrallinje

En linje i ett linjespekrum. Beror på att ämnen värms upp och elektronerna börjar hoppa mellan elektronskalen.

Spektroskop

Ett instrument som delar upp ljuset så att det går se linjespektrum.

Standardmodellen.

En teori som används för att beskriva de minsta partiklarna och de grundläggande krafterna i universum.

Stråldos

Mäter den mängd radioaktiv strålning som en biologisk kropp tar upp.

Synligt ljus

Kallas också vitt ljus. Är en typ av elektromagnetisk strålning. Det ljus som är synligt för människor.

Sönderfallserie

En tabell där det går att se sönderfall i flera led. Ett radioaktivt ämne sönderfaller ofta till ett nytt radioaktiv ämne  och igen och igen. En sönderfallsserie visar alla dessa steg.

Unit

Viktenheten för atomen och kemiska föreningar. Kol med masstalet 12 väger exakt 12 u (unit).

Ultraviolett strålning

Det kallas också UV-ljus. En typ av elektromagnetisk strålning som gör människor solbrända.

Valenselektroner

De elektroner som befinner sig i atomens yttersta elektronskal.

Våglängd

Beskriver ljus och ljuds rörelse. Hos ljus beskriver det också hur mycket energi fotonerna har och vilken typ av strålning det är frågan om.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *