Begrepp Atomfysik

Aktivitet

Det mäter antal sönderfall per sekund hos ett radioaktivt ämne. Enheten är becquerel, Bq. 

Alfapartikel

Det som atomen sänder ut vid alfastrålning, en heliumkärna (två protoner och två neutroner).

Alfastrålning

En typ av partikelstrålning som radioaktiva grundämnen sänder ut. Alfastrålning består av två protoner och två neutroner.

Antioxidanter

Ett ämne som har möjlighet att neutralisera skadliga fria radikaler. Det finns olika typer av antioxidanter.

Atomnummer

Atomnumret är unikt för varje grundämne. Det beskriver antalet protoner i atomkärnan.

Bakgrundsstrålning

Strålning som beror på naturlig aktivitet.  Till exempel strålning från rymden eller från berggrunden.

Betapartiklar

Det som atomen sänder ut vid betastrålning (elektroner).

Betastrålning

En slags partikelstrålning från radioaktiva grundämnen. Den består av elektroner.

De fyra elementen

En tro på hur naturen är uppbyggd från antiken. Enligt teorin  bestod alla föremål  av olika halter av vatten, eld, vind och jord.

Elektron

En del av atomen. Elektronen har negativ laddning och cirkulerar runt atomkärnan.

Elektronhopp

När elektroner i en atom tillförs energi och byter elektronskal.

Elektromagnetisk strålning

Ett samlingsnamn för strålning som består av fotoner (ljuspartiklar). Fotonernas våglängd ger strålning med olika mycket energi och det bestämmer vilken typ av strålning det är.

Elektronskal

En bana runt atomkärnan som elektroner rör sig i. Det innersta skalet kallas k-skalet, nästa l-skalet och så vidare.

Energinivå

Den grad av energi något har. Elektronernas elektronskal runt atomen är olika energinivåer.

Excitera

När elektroner får ett tillskott av energi och byter till ett elektronskal med högre energinivå.

Fission

Ett annat ord för kärnklyvning. Det sker till exempel i kärnkraftverk.

Formelmassa

Vikten för en kemisk förening. Mäts med den kemiska viktenheten unit.

Foton

En ljuspartikel. Fotonens våglängd avgör hur mycket energi den har.

Fria radikaler

Ett tillstånd hos atomer/molekyler som kan uppstå om de utsätts för strålning.

Fusion

När lättare grundämnen slås ihop till tyngre. Det sker i stjärnor. Det är motsatsen till fission.

Gammablixt

Ett gigantiskt stort och kort utbrott av gammastrålning som endast sker i stora stjärnors dödskamp. Det är den våldsammaste händelsen i universum.

Gammastrålning

Den typ av elektromagnetisk strålning som innehåller mest energi och har kortast våglängd.

Grundämne

Naturens byggstenar. Det finns 118 olika. 92 av dessa finns naturligt.

Halveringstid

Den tid det tar för hälften av ett radioaktivt ämne att sönderfalla.

Higgs partikel

En nyupptäckt partikel som förklarar varför andra partiklar har massa.

Hypotes

En gissning på vad som kommer att hända i ett experiment.

Infraröd strålning

En typ av elektromagnetisk strålning. Det kallas också värmestrålning eller IR-ljus.

Isotop

Samma grundämne men med olika antal neutroner kallas isotoper.

Jon

En atom som tagit upp eller gett bort elektroner så att den är elektriskt laddad.

Joniserande strålning

En strålning som gör att det bildas joner i det ämne det träffar.

Jonladdning

Det beskriver vilken laddning en jon kan ha. Från -3 till +3.

Kedjereaktion

En reaktion som startar en ny reaktion och som i sin tur startar en ny reaktion och så vidare.

Kemisk reaktion

När två ämnen reagerar med varandra och bildar ett nytt ämne. A + B -> C

Kemiskt tecken

En förkortning av ett grundämnes namn. Börjar alltid med stor bokstav och följs ibland av en liten bokstav. Järn = Fe, Väte = H.

Kol-14-metoden

Ett sätt att åldersbestämma organiska material. Halten av den radioaktiva isotopen kol med masstalet 14 mäts.

Kosmisk strålning

Radioaktiva partiklar som kommer från rymden.

Kvantfysik

Fysik för partiklar som har storleken som en atom (eller mindre).

Kärnklyvning

När ett instabilt grundämne delas med hjälp av neutroner och nya ämnen skapas. Det kallas även fission.

Leukemi

Blodcancer. Att utsättas för hög strålning kan ge leukemi.

Linjespektrum

Ett linjespektrum kommer från en ljuskälla och visar hur ämnet elektroner hoppar mellan elektronskalen. Det gör att ljuskällans beståndsdelar går att identifiera.

Masstal

Det beskriver hur många partiklar det finns i atomkärnan. (protoner + neutroner). Atomens masstal skrivs i vänstra övre hörnet vid ett kemiskt tecken.

Mikrovågor

En typ av elektromagnetisk strålning. Den värmen maten i mikrovågsugnar och gör att mobiltelefoner kan användas.

Molekyl

Två eller fler atomer sammansatta med en molekylbindning.

Nervsystem

Ett sätt för kroppens celler sätt att kommunicera med varandra på. Det drivs med elektriska signaler.

Neutron

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en neutral laddning.

Organisk

Något som innehåller kol till exempel allt levande.

Partikel

Något som är väldigt litet. Ett vetenskapligt ord för “liten grej”.

Partikelstrålning

Strålning där en partikel sänds ut till exempel alfa och betastrålning.

Periodiska systemet

En sammanställning av alla grundämnen. Utvecklad av ryssen Dmitrij Mendelejev.

Proton

En av atomens delar. Den finns i atomkärnan och har en positiv laddning.

Radioaktiv

Ett ämne som har en instabil atomkärna och därför faller sönder.

Radiovågor

En typ av elektromagnetiska vågor. Radiovågor har lägst energi och därför längst våglängd. Den används för att sända radiosignaler.

Röntgenstrålning

En typ av elektromagnetisk strålning. Den används för att undersöka brutna ben.

Skiktröntgen

En mer avancerad undersökning med röntgenstrålning som ger en 3D-bild av patienten.

Smutsig bomb

En bomb som innehåller ett radioaktivt ämne.

Spektrallinje

En linje i ett linjespektrum. Linjerna uppstår när elektroner tillförs energi och hoppar ut till ett elektronskal längre ut. När elektronen hoppar tillbaka sänder den ut ljus.

Spektroskop

Ett instrument som delar upp ljuset så att det går se ett linjespektrum.

Standardmodellen.

En teori som används för att beskriva de minsta partiklarna och de grundläggande krafterna i universum.

Stråldos

Den mäter hur mycket energi en kropp (som utsätts för strålning) tar upp per kilo. Enheten är Sievert. (Sv)

Synligt ljus

En typ av elektromagnetisk strålning. Det kallas även vitt ljus och är synligt för människor.

Sönderfallserie

En tabell där det går att se sönderfall i flera led. Ett radioaktivt ämne sönderfaller ofta till ett nytt radioaktiv ämne och igen och igen. En sönderfallsserie visar alla dessa steg.

Unit

Viktenheten för atomen och kemiska föreningar. Kol med masstalet 12 väger exakt 12 u (unit).

Ultraviolett strålning

Det kallas också UV-ljus. En typ av elektromagnetisk strålning som gör människor solbrända.

Valenselektroner

De elektroner som befinner sig i atomens yttersta elektronskal.

Våglängd

Den bestämmer ljusets energinivå och därmed vilken typ av ljus det är.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *