Begrepp Elektricitet

Ampere

Enheten för ström.

Attrahera

När föremål dras mot varandra.  

Automatsäkring

En modernare typ av säkring som bryter den slutna kretsen när strömmen blir för hög.

Elastisk energi

En typ av energi som finns i föremål som kan dras ut
t.ex. gummisnoddar.

Elektrisk effekt

Elektrisk effekt används för att mäta hur snabbt en apparat omvandlar elektrisk energi till en annan energiform.

Elektrisk energi

En energityp. Elektrisk energi är lätt att omvandla till andra energiformer. 

Elektrisk potential

Ett mått på hur mycket elektrisk kraft som är möjlig att använda. Spänning visar den elektriska potentialen.

Elektromagnet

En magnet som styrs av elektricitet. Den går att sätta på och stänga av.

Elektron

En del av atomen. Elektronen har negativ laddning.

Elmotor

En elektriskt apparat som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi.

Energi

Energi finns omkring oss i allt som rör sig, lever, som lyser som är varmt och mycket annat. Energi är något som får saker att hända.

Energiform

Vetenskapen har delat in energi i flera olika typer för att lättare kunna beskriva den.

Energikvalité

Kvalitén på energin beror på hur användbar energiformen är för människan. Eller mer korrekt: hur lätt man kan omvandla energin till mer önskade energiformer.

Energiprincipen

”Energi kan inte förstöras eller skapas utan bara omvandlas”.

Energiövergångar

När en energiform omvandlas till någon ny.

Fältlinje

En ritad linje för att lättare kunna visa hur ett magnetfält sträcker sig.

Generator

Ett apparat som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.

Grenuttag

Ett föremål från hemmet som används för att få fler uttag att koppla elektriska apparater till.

Halvledare

Ett material som leder ström halvbra.

Hästskomagnet

En magnet som är formad som en hästsko.

Induktion

Händelsen (processen) som sker i en generator när en spole snurrar inuti en magnet.

Isolator

Ett material som inte leder ström.

Jordad sladd

En sladd som innehåller tre sladdar. En som leder bort strömmen om det blir kortslutning.

Jordfelsbrytare

Ökar elsäkerheten hemma. Gör så att strömmen slår ifrån snabbare om något skulle gå på tok.

Joule

Enheten för energi (och fysikalisk effekt).

Kemisk energi

En typ av lagrad energiform som finns i mat, bensin och batterier.

Kilowatt

1 kilowatt = 1000 watt.

Kilowatttimme

Ett mått på hur mycket energi som förbrukas. Använder en apparat som drar 1000 W (1 kilowatt) i en timme har du förbrukat en kilowatttimme.

Komponent

En elektronisk del i en elektrisk koppling. t.ex. en strömbrytare.

Kopplingsschema

En karta eller ritning på hur en elektrisk krets är kopplad.

Kortslutning

Elektricitet tar inte den vägen som var tänkt utan ställer till problem på något sätt.

Kärnenergi

En typ av energi som finns hos radioaktiva ämnen.

Ledare

Ett material som leder ström.

Likström

När strömmen färdas i samma riktning mellan minuspol och pluspol. Batterier ger likström.

Ljudenergi

Energin som finns i ljud. Omvandlas vanligtvis till värmeenergi.

Lägesenergi

Energi som finns i föremål som har förmågan att falla och få rörelseenergi.

Magnetfält

Ett magnetfält beskriver krafterna mellan nordpol och sydpol.

Magnetism

När vissa magnetiska metaller (järn, kobolt, nickel) påverkar andra magnetiska material.

Mekanisk energi

Samlingsnamn för rörelseenergi och lägesenergi.

Motstånd

Ett annat ord för resistans. Motstånd i en ledare gör så att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi.

Multimeter

Ett verktyg för att mäta ström, spänning med mera.

Neutron

En del av atomkärnan. Den har neutral laddning.

Ohm

Enheten för resistans.

Ohms lag

En matematisk formel som beskriver sambandet mellan ström, spänning och resistans.

Parallellkoppling

Ett sätt att koppla i en krets då komponenter sitter parallellt med varandra.

Propp

Ett sätt att öka elsäkerheten i hemmet. Vid hög ström brinner metalltråden i proppen och strömmen bryts.

Repellera

Två föremål som stöter ifrån varandra. T.ex. två ändar av samma färg på magneter.

Resistans

Ett annat ord för motstånd. Resistans i en ledare gör så att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi.

Rörelseenergi

Energin hos föremål som rör sig.

Seriekoppling

Ett sätt att koppla i en krets då komponenter sitter i serie (i rad) med varandra.

Sluten krets

En elektrisk koppling där strömmen kan färdas från minuspol till pluspol.

Spole

Tråd av metall (ofta koppar) som är rullad som en trådrulle.

Spänning

Spänningen är skillnaden i elektrisk laddning mellan pluspol och minuspol.

Statisk elektricitet

Elektricitet som uppstår i naturen när föremål får olika laddning och en spänning uppstår.

Strålningsenergi

Energi som kommer från olika typer av ljus.

Ström

Strömmen är just en ström med elektroner. Elektroner som rör sig i ledning.

Supraledare

En elektrisk ledare som inte har något motstånd.

Volt

Enheten för spänning.

Värmeenergi

En energiform som finns hos föremål med en temperatur över den absoluta nollpunkten.

Växelström

När strömmen bryter riktning många gånger i en ledare. Växelströmmen i vägguttagen växlar 50 gånger / sekund.

Överbelastning

När det går en för hög ström i en ledare så att det finns en risk att värmen startar en brand.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *