Begrepp grundfysik- i alfabetisk ordning.

 

Aggregationsform

Ett tillstånd hos ämne. Kan också kallas fas. De olika formerna är fast, flytande och gas. Vilket tillstånd ämnet har beror på temperaturen.  

Aneoridmätare

Ett verktyg för att mäta lufttryck.

 

Arkimedes princip

Innebär att vattnets lyftkraft är lika stor som tyngden av det vatten som ett föremål under vattenytan tränger under.

Atmosfär

Ett 10 mil lager med luft mellan jordytan och rymden.

Atom

Byggsten som bygger upp naturen.  Består av tre delar. 

Atomkärna

Atomkärna finns i mitten av atomen. Här finns protoner och neutroner.

Avdunstning

När ett ämne i flytande form övergår till gasform.

Barometer

Ett verktyg som mäter lufttryck. Sitter i många hem för att förutsäga vädret.

Beaufort

Enheten för att mäta lufttryck

Bimetall

Två metaller som ligger mot varandra. Vid förändring av temperaturen expanderar metallerna olika mycket och metallbiten böjer sig.

Smältpunkt

Den temperatur då ett ämne övergår från fast form till gasform.

Den absoluta nollpunkten

Det absolut lägsta temperaturen som går att få. Atomerna står still. 273,15 grader Celsius.

Densitet

Hur kompakt ett ämne är. Hur tätt ämnets atomer sitter varandra. Räknas ut genom att ta vikten delat på volymen.

Deposition

När ett ämne byter form direkt från gasform till fastform utan att bli flytande form.

Dimension

Hur många riktningar ett föremål har. Ett föremål kan ha en till tre riktning.

Dragningskraft

Det som gör att alla föremål faller till marken. Kallas också gravitation eller tyngdkraft.

Dynamometer

Ett verktyg för att mäta tyngd.

Elektron

Den negativa delen av en atom. Cirkulerar runt atomkärnan.

Elektronskal

Den bana som elektronen följer när den cirkulerar runt atomkärnan. En atom har ofta flera elektronskal.

Expandera

Något som expanderar är något som växer.

Foton

En ljuspartikel. Är en slags energiform, ljusenergi. Allt som lyser avger dessa.

Front (väderterm)

En väderterm när kall luft möter varm luft och lägger sig i två lager.

Fryspunkt

Den temperatur när ett ämne övergår från flytande form till fast form.

Fågelväg

Den kortaste sträckan mellan två punkter.

Gravitation

Det som gör att alla föremål faller till marken. Kallas också gravitation eller dragningskraft. 

Jordacceleration

Ett värde på ungefär 10. Det används genom att multipliceras med massan för att räkna ut tyngden.

Grundämne

Naturens byggstenar. Det finns ungefär 115 olika.

Hastighet

Kallas också fart. Mäter rörelse. Hur snabbt ett föremål förflyttar sig.

Jordaxel

Den tänkta linje genom mellan polerna som jorden roterar kring. Jordaxeln lutar och ger oss årstider.

Kallfront

Handlar om väder. Kall luftmassa trycker bort varm luftmassa.

Klimat

Klimat är väder över tidsperioder som kan sträcka sig hundratals år.

Kokpunkt

Den temperatur då ett ämne går från flytande form till gasform.

Kommunicerande kärl

Olika behållare som sitter ihop så att vätskor kan flöda emellan.

Komprimera

Trycka ihop. Vanligtvis används begreppet när luft trycks ihop.

Kondensera

När ett ämne går från gasform till flytande form.

Kraft

Något som förändrar en rörelses fart eller riktning. Något som kan ändra form på föremål. 

Landbris (väderterm)

När det blåser från land mot hav kallas det landbris. Beror på att vattnet och marken värms upp olika snabbt.

Ledning

Ett begrepp som beskriver hur värme sprids. Ledning sker t.ex. i metaller. Atomerna knuffar på varandra och metall sprider värmen. T.ex. handtaget på en stekpanna.

Luftfuktighet

Halten vatten luften innehåller.

Luftmassa

Ett område med luft, ofta med samma temperatur eller tryck.

Lyftkraft

Den kraft som gör att föremål under vattenytan inte känns lika tunga.

Lågtryck

Ett område med lägre lufttryck än omgivningen.

Massa

Ett annat, mer vetenskapligt, ord för vikt.

Materia

Ett föremål som är uppbyggt av atomer och har en massa.

Meterolog

En person som arbetar med att förutspå vädret.

Meterologi

Att studera vädret kallas meteorologi.

Molekyl

Två atomer som sitter ihop.

Mättad.

När det inte går att blanda i mer av ett ämne i en vätska (eller i luft) så är den mättad. T.ex. socker i tekoppen. När teet är mättad av socker lägger sig sockret på botten.

Nederbörd

Vatten som kommer från himlen. T.ex regn, snö, hagel.

Neutron

En av atomens delar. Finns i atomkärnan och är neutral.

Partikel

Något som är litet. Ett vetenskapligt ord för “liten grej”.

Prefix

En liten bokstav som sätts framför en enhet för att göra den större eller mindre. Till exempel gram och kilogram. Kilogram är 1000 gånger större.

Proton

En av atomens delar. Finns i atomkärnan och är positiv.

Reflektera

Något som studsar. Ljus och ljud kan reflekteras.

Sjöbris

När det blåser från havet mot land kallas det sjöbris. Beror på att vattnet och marken värms upp olika snabbt.

Sluten krets

Innebär att strömmen kan gå minuspol till pluspol så att den kan driva elektriska apparater.

Smältning

När ett föremål går från fast form till flytande form

Solkurva

När järnvägsräls expanderar på grund av värmenoch orsakar urspårningar.

Stelning

När ett ämne går från flytande till fast form.

Strålning

Ett sätt hur värme sprids. Detta innebär att något värms upp på grund av ljus.

Strömning

Ett sätts hur värme sprids. Strömning sker i luft eller vätskor. Varma delar blandas med kalla och jämnar ut temperaturen.

Sublimering

När ett ämne byter form direkt från fast till gas utan att vara flytande.

Temperatur

Används för att mäta atomers rörelse.

Tryck

Är en kraft som fördelad på en yta.

Tyngd

Är hur ett föremål massa påverkas av jordaccelerationen. Massa multiplicerat med 10 = tyngd.

Undertryck

När trycket inuti ett föremål är mycket lägre än utsidan.

Vakuum

Ett extrem undertryck. Ett utrymme som innehåller ytterst få partiklar.

Varmfront

Handlar om väder. Varm  luftmassa trycker bort kall luftmassa.

Vikt

Hur mycket något väger. Kan också kallas massa.

Volym

Ett innehåll t.ex. luften i en ballong.

Väderkarta

Ett sätt att visa hur vädret förväntas bli över ett område.

Väderprognos

En prognos (gissning) på hu vädret ska bli.

Värmeutvidgning

Ämnen blir större eller mindre om de värms eller kyls av.

Växthuseffekt

Värme från solen som stannar kvar på jorden på grund av atmosfären. Nödvändig för att jorden inte ska bli för kall.

Övertryck

När trycket inuti ett föremål är mycket högre än utanför. T.ex. ett cykeldäck.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *