Begrepp Mekanik

Träna med quizlet:

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Mekanik 1  17 Översikt kraft, Kraftpilar 1 & 2, Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft, Tyngdpunkt och stödyta,
 Mekanik 2  19 Likformig rörelse, Olikformig rörelse, Newtons lagar, Centralrörelse
 Mekanik 3  20 Fysikaliskt arbete och effekt, Enkla maskiner, Hävstänger, Mekaniskt energi

Acceleration

När ett föremål hela tiden (konstant) ökar sin hastighet.  

Angreppspunkt.

Den punkt där en kraft startar.

Arkimedes skruv

En uppfinning från antiken för att flytta vatten uppåt.

Block

Ett block är en liten anordning med ett hjul i som  används för att byta riktning på den kraft du behöver för att dra upp ett föremål.

Centralrörelse

En centralrörelse är ett föremål som snurrar runt ett centrum.

Centrifugalkraft

Centrifugalkraft  är ingen riktig kraft utan en effekt av tröghetslagen. Den känns när du svänger mycket i hög fart t. ex. i en karusell. 

Centripetalkraft

När ett föremål snurrar runt  finns alltid en kraft som är riktad inåt mot rörelsen centrum. Det är centripetalkraft. 

Dragningskraft

Samma sak som gravitation och tyngdkraft. Jordens dragningskraft gör så att föremål faller mot dess mitt.

Dynamometer

Ett verktyg som används för att mäta krafter.

Elastisk energi

En energiform som finns i föremål som kan dras ut för att sedan återta sin ursprungliga form. T. ex. gummisnoddar, studsbollar och metallfjädrar.

Fallhastighet

Den hastighet ett föremål har när det faller fritt.

Fart

Hur fort något rör sig.  Enheten kan t.ex vara km/h eller m/s.

Fixera

Att sätta fast något så det sitter still.

Friktion

Ett kortare ord för friktionskraft. Det motstånd som uppstår mellan två ojämna ytor när de dras mot varandra.

Friktionskraft

Ett längre ord för friktion. Den kraft som måste övervinna det motstånd som uppstår mellan två ojämna ytor när de dras mot varandra.

Fysikaliskt arbete

Fysikaliskt arbete uträttas om en kraft övervinns på något sätt. Enhet Newtonmeter (Nm).

Gravitation

Samma sak som dragningskraft och tyngdkraft. Jordens gravitation gör så att föremål faller mot dess mitt. Ordet används främst för hur himlakroppar påverkar varandra i rymden.

Gravitionskraft

Ett längre ord för gravitation. Den kraft som gör att stora himlakroppen påverkar varandra.

Vakuum

Ett område som inte innehåller några partiklar.

Gränshastighet

Den maximala hastighet ett föremål får vid fritt fall.

Hastighet

Mäter hur snabbt ett föremål rör sig. I fysiken beskriver hastighet också rörelsens riktning.

Hävarm

Det finns alltid två hävarmar på t.ex. gungbrädor. Det är den sträckan från änden på gungbrädan till den punkten där gungbrädan är fastsatt, ofta på mitten.

Hävstång

Ett föremål som utnyttjar mekanikens gyllene lag t.ex. ett spett. Du använder en kraft som trycker ner spetten en lång sträcka. Den andra hävarmen flyttar sig en kortare sträcka men med större kraft.

Jordacceleration

Ett annat ord för tyngdacceleration. Den är 9,83 m/ s2 och avgör vilken hastighet föremål faller med mot jordens yta.

Joule

Enheten för fysikalisk effekt (och energi).

Kil

Ett föremål som är tunt i ena änden och tjockare i andra. Till exempel en yxa eller en dörrstopp.  

Kraft

Kraft är något som sätter föremål i rörelse, ändrar riktning på föremålets rörelse eller ändrar form på ett föremål.

Likformig rörelse

Ett föremål som har lika stor hastighet hela tiden (konstant hastighet).

Lodlinje

Den sträcka som går mellan tyngdpunkten på ett föremål till centrum på stödytan.

Luftmotstånd

Det motstånd (friktion) som uppstår när ett föremål rör sig snabbt i luften.

Lyftanordning

En konstruktion som är till för att lyfta föremål.

Lägesenergi

En energiform som föremål har när de har möjlighet att falla. Ju högre upp ett föremål befinner sig desto högre lägesenergi.

Medelhastighet

Den genomsnittliga hastighet en föremål har när det färdas en sträcka.

Mekanikens gyllene regel

Det du vinner i kraft förlorar du i väg.

Mekanisk energi

Ett samlingsord för rörelseenergi, lägesenergi och elastisk energi.

Motkraft

Ett annat ord för normalkraft. Den motstående kraft som uppstår hos föremål som påverkas av tyngdkraften.

Normalkraft

Ett annat ord för motkraft. Den motstående kraft som uppstår hos föremål som påverkas av tyngdkraften.

Olikformig rörelse

När hastigheten hos en föremål inte är lika stor hela tiden.

Relativitetsteorin

En fysiskt teori som beskriver hur föremål rör sig  och påverkar varandra i relation till varandra.

Resultant

En kraftpil som är resultatet av att du har adderat flera ursprungliga kraftpilar.

Retardation

När ett föremål bromsar in. Motsatsen till acceleration.

Rörelseenergi

Det energislag som finns hos föremål som rör sig.

Spett

Ett 1.5 meter långt och smalt metallföremål som används i trädgårdsarbete t.ex. för att flytta stora stenar.

Stödyta

Den yta (area) som ett föremål har mot underlaget. Även den ytan som är mellan stödpunkterna räknas som stödyta.

Talja

En lyftanordning som innehåller flera sammansatta block.

Tangent

En rät linje som tangerar (touchar) en kurva i en punkt.

Tröghet

Ett kortare ord för tröghetslagen. Innebär att ett föremål inte ändrar fart eller riktning om det inte påverkas av en kraft.

Tyngdacceleration

 Den är 9,83 m/s2 och avgör vilken hastighet ett föremål faller med mot jordens yta. 

Tyngdkraft

Den kraft som gör att stora himlakroppen påverkar varandra. Kallas också dragningskraft eller gravitation.

Watt

Enheten för effekt. Både elektrisk effekt och fysikalisk effekt.

Vridningspunkt

Den punkt som ett gungbräde eller hävstång balanserar på. Det finns en hävarm på varje sida av vridningspunkten.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *