Begrepp Mekanik

Acceleration

När ett föremål hela tiden (konstant) ökar sin hastighet.  

Angreppspunkt

Den punkt där en kraft startar.

Block

Ett block är en liten anordning med ett hjul i som  används för att byta riktning på den kraft du behöver för att dra upp ett föremål.

Centralrörelse

En centralrörelse är ett föremål som snurrar i en cirkel på grund av en kraft riktad mot mitten av cirkeln.

Centrifugalkraft

Centrifugalkraften är en effekt av tröghetslagen. Den känns när du svänger mycket i hög fart till exempel i en karusell.

Centripetalkraft

När ett föremål snurrar runt i en cirkel finns alltid en kraft som är riktad inåt mot rörelsen centrum. Det är centripetalkraft. 

Dragningskraft

Samma sak som gravitation och tyngdkraft. Jordens dragningskraft gör så att föremål faller mot dess mitt.

Dynamometer

Ett verktyg som används för att mäta krafter.

Elastisk energi

En energiform som finns i föremål som kan dras ut för att sedan återta sin ursprungliga form. Till exempel gummisnoddar, studsbollar och metallfjädrar.

Fallhastighet

Den hastighet ett föremål har när det faller fritt.

Fart

Hur snabbt något rör sig. Enheten kan till exempel vara km/h eller m/s.

Fixera

Att sätta fast något så det sitter still.

Friktion

Ett kortare ord för friktionskraft. Det motstånd som uppstår mellan två ojämna ytor när de dras mot varandra.

Friktionskraft

Ett längre ord för friktion. Den kraft som måste övervinna det motstånd som uppstår mellan två ojämna ytor när de dras mot varandra.

Fysikalisk effekt

Att uträtta ett fysikaliskt arbete på tid. Enhet Nm/s eller Watt, W.

Fysikaliskt arbete

Fysikaliskt arbete uträttas om en kraft övervinns på något sätt. Enhet Newtonmeter (Nm) eller Joule, J.

Gravitation

Samma sak som dragningskraft och tyngdkraft. Jordens gravitation gör så att föremål faller mot dess mitt. Ordet används ofta för händelser i rymden.

Gravitionskraft

Ett längre ord för gravitation. Den kraft som gör att stora himlakroppen påverkar varandra.

Gränshastighet

Den maximala hastighet ett föremål får vid fritt fall.

Hastighet

Mäter hur snabbt ett föremål rör sig. I fysiken beskriver hastighet också rörelsens riktning.

Hävarm

Det finns alltid två hävarmar på till exempel gungbrädor. Det är den sträckan från änden på gungbrädan till den punkten där gungbrädan är fastsatt, ofta på mitten.

Hävstång

Ett föremål som utnyttjar mekanikens gyllene lag. Föremålet har två hävarmar och en vridningspunkt. En kort hävarm ger en kort sträcka som kräver en stor kraft. En lång hävarm ger en lång sträcka och en liten kraft. Exempel är att lyfta en sten med ett spett.

Jordacceleration

Ett annat ord för tyngdacceleration. Den är 9,83 m/ s2 och avgör vilken hastighet föremål får när de faller mot jordens yta.

Joule

Enheten för fysikalisk arbete (och energi).

Kil

Ett föremål som är tunt i ena änden och tjockare i andra. Till exempel en yxa eller en dörrstopp.  

Kraft

Kraft är något som sätter föremål i rörelse, ändrar riktning på föremålets rörelse eller ändrar form på ett föremål.

Likformig rörelse

Ett föremål som har lika stor hastighet hela tiden (konstant hastighet).

Lodlinje

En tänkt sträcka som går mellan tyngdpunkten och jordens mitt.

Luftmotstånd

Det motstånd (friktion) som uppstår när ett föremål rör sig i luften.

Lägesenergi

En energiform som föremål har när de har möjlighet att falla. Ju högre upp ett föremål befinner sig desto högre lägesenergi.

Massa

Allt som innehåller atomer har detta. Det kallas vanligtvis vikt. Enheten är gram.

Medelhastighet

Den genomsnittliga hastighet ett föremål har när det färdas en sträcka.

Mekanikens gyllene regel

Det du vinner i kraft förlorar du i väg.

Mekanisk energi

Ett samlingsord för rörelseenergi, lägesenergi och elastisk energi.

Motriktad kraft

Det är en kraft som motverkar en annan kraft. Till varje kraft finns en motriktad kraft. Till exempel om du puttar en kompis som står på is kommer du röra i motsatt riktning.

Normalkraft

En kraft som finns när två föremål har kontakt och trycker mot varandra. Ofta på grund av tyngdkraften.

Olikformig rörelse

När hastigheten hos ett föremål inte är konstant (lika).

Pythagoras sats

En matematisk formel som används för att räkna ut en okänd sida i en rätvinklig triangel.

Relativitetsteorin

Einsteins teori som beskriver hur föremål rör sig och påverkar varandra i relation till varandra vid hastigheter nära ljusets.

Resultant

En kraftpil som är resultatet av att du har adderat flera ursprungliga kraftpilar.

Retardation

När ett föremål bromsar in. Motsatsen till acceleration.

Rörelseenergi

Det energislag som finns hos föremål som rör sig.

Spett

Ett 1.5 meter långt och smalt metallföremål som används vid trädgårdsarbete till exempel för att flytta stora stenar.

Stödyta

Den yta (area) som ett föremål har mot underlaget. Även den ytan som är mellan stödpunkterna räknas som stödyta.

Talja

En lyftanordning som innehåller flera block. Den använder mekanikens gyllene lag och gör att du kan lyfta tunga föremål.

Tangent

En rät linje som tangerar (touchar) en kurva i en punkt.

Tröghet

Ett kortare ord för tröghetslagen. Det innebär att ett föremål fortsätter med samma fart och riktning om det inte påverkas av en kraft.

Tyngd

Beskriver hur ett föremåls massa påverkas av jordaccelerationen. Du räknar ut tyngd genom att multiplicera massan med 10. Enheten är Newton, N.   

Tyngdacceleration

Den acceleration ett föremål får i fritt fall på jorden, ungefär 10 m/s2. Värdet används för att räkna ut ett föremåls tyngd. Massa * 10 = tyngden. Acceleration beror på tyngdkraften.   

Tyngdkraft

Det som gör att alla föremål faller till marken. Det kallas också för gravitation eller dragningskraft.

Tyngdpunkt

Om ett föremåls massa kunde samlas i en punkt skulle den motsvara tyngdpunkten.

Vakuum

Ett extrem undertryck. Ett utrymme som innehåller ytterst få luftmolekyler.

Watt

Enheten för effekt. Både elektrisk effekt och fysikalisk effekt. Effekt = Arbete/tid

Vikt

Hur mycket något väger. Det kan också kallas massa. Enheten är gram.

Vridningspunkt

Den punkt som ett gungbräde eller hävstång balanserar på. Det finns en hävarm på varje sida av vridningspunkten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *