Kraftvärmeverk övningar

Värmekraftverk

Ett kraftverk som produceras elektricitet genom att bränna olika bränslen.

Kraftvärmeverk

Här produceras elektricitet och fjärrvärme med hjälp av förbränning.

Turbin

Ett modernt vattenhjul som finns i de flesta kraftverk. Det drivs ofta med ånga. Turbinens rörelse omvandlas till elektricitet med hjälp av en generator.

Generator

En apparat som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi. Strömmen produceras genom att en ledare (spole) snurrar inuti ett magnetfält (eller tvärtom). Generatorer finns i många typer av kraftverk.

Fossila bränslen

Lagrade bränslen i form av kol, olja eller naturgas. De finns vanligtvis under marken så de grävs eller pumpas upp.

Biobränsle

Ett bränsle som kommer från organiskt material till exempel från skogen.

Organisk

En kemisk förening som innehåller grundämnet kol. Allt levande är organiskt.

Koldioxidneutral

Ett bränsle som inte ökar koldioxidhalten i atmosfären när det förbränns.

Fjärrvärme

Varmt vatten som värms upp i ett kraftvärmeverk och som pumpas under marken för att värma upp bostäder.

128
Created on By o

Värmekraftverk

1 / 2

Värmekraftverk. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Värmekraftverk. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 54%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *